Ыссык-Көл округдук шайлоо комиссиясы

Ыссык-Көл ОШК № 36 түзүмү