Ленин округдук шайлоо комиссиясы

Ленин ОШК № 26 түзүмү