Алай округдук шайлоо комиссиясы

Алай ОШК № 12 түзүмү