Кочкор округдук шайлоо комиссиясы

Кочкор ОШК № 32 түзүмү