Жалал-Абад округдук шайлоо комиссиясы

Жалал-Абад ОШК № 14 түзүмү