Аксы округдук шайлоо комиссиясы

Аксы ОШК № 17 түзүмү