КР Президентин шайлоого аккредитацияланган коомдук байкоочулардын тизмеси

1. Джандаев Эмиль Джолдошбекович-"Адилет" Укуктук клиника Коомдук фонду

2Атабаева Мадина Орынтаевна-"Жарандык Платформа" Коомдук фонду

3Ульянова Наталия Михайловна-"Демократия үчүн коалиция жана жарандык коом" Коомдук бирикмеси

4Арыков  Тимур  Дженишбекович-"Таза Шайлоо" Юридикалык жактардын бирикмеси