2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

 

06.01.2021-ж. карата

Борбордук шайлоо комиссиясына 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо байкоо жүргүзүү ниетин билдирген билдирме жөнөткөн коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

Референдумда байкоо жүргүзүү жөнүндө билдирме бергендер

1.

«Жалпыиш» коомдук фонду

 

2.

«Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» коомдук бирикмеси

 

3.

«Таза Шайлоо Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси

+

4.

«Эгль» коомдук фонду

 

5.

«Жарандык демилгелер» коомдук фонду

 

6.

«Эл коррупцияга каршы!» коомдук бирикмеси

 

7.

«Агентство социальных технологий» коомдук бирикмеси

 

8.

«За международную толерантностькоомдук фонду

 

9.

«Оказание юридической помощи инвалидам» коомдук фонду

 

10.

«Коомар Медиа» коомдук фонду

+

11.

«Kloop Media» (Клоп Медиа) коомдук фонду

+

12.

«Тынчтык фонду» коомдук фонду

+

13.

«Убакыт-Время» коомдук бирикмеси

+