2020-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

 

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

1.

«Жалпы иш» коомдук фонду

2.

«Таза Шайлоо Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси;

3.

«Билоу» ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды колдоо» коомдук фонду

4.

«Оказание юридической помощи инвалидам» коомдук фонду

5.

«Майыптыгы бар адамдардынукуктарынкоргоокомитети» коомдук фонду

6.

«Мир – свет культуры» коомдук бирикмеси

7.

«Эгль» коомдук фонду

8.

«Келечекке Жол» элдик кеңеш коомдук бирикмеси

9.

«Кыргызстандын юридикалык коому» коомдук бирикмеси

10.

«Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» коомдук бирикмеси

11.

«ЭмгекРезерви» дене тарбия ден соолукту чындоо спорттук клубу» мекемеси

12.

«Инновациялар лабораториясы» коомдукбирикмеси

13.

«Наристе и К» коомдуккайрымдуулук фонду

14.

«Балдар жана өспүрүмдөр спортун колдоо жана өнүктүрүү фонду» коомдукбирикмеси

15.

«Эненин суйуусу» коомдук фонду

16.

«Биринчи май районунун «Мырза-Айым» аялдар бирикмеси» коомдукбирикмеси

17.

«Ренессанс-Легал» коомдук фонду

18.

«Кыргыз Республикасынын самбо федерациясы» коомдукбирикмеси

19.

«АЛЬФА» террорго каршы бирикмесинин ардагерлеринин Ассоциациясы» коомдукбирикмеси

20.

«Альянс» акча алмаштыруу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси

21.

«ДАБЛ-Ю ПИ ЭЙ/ЭЙ ДАБЛ-Ю ПИ ЭЙ версиясы боюнча Кыргыз Республикасынын Пауэрлифтинг Федерациясы» коомдук фонду

22.

«Радужка» коомдук фонду

23.

«Федерация национальных конных игр «Джигиты Азии» коомдукбирикмеси

24.

«Кыргыз Республикасынын Казах куреси Федерациясы» коомдукбирикмеси

25.

«Ден соолугу боюнча чектелген адамдардын арасындагы дзюдо Федерациясы» коомдукбирикмеси

26.

«Талыкбас А.Т.А.» коомдук фонду

27.

«ЖАНЫРТУУ» коомдуккайрымдуулук фонду

28.

«Жакшы адамдардын дуйносу» Эл аралык коомдуккайрымдуулук фондусу

29.

«Центр реабилитации и развития слепых Эркиндик» коомдук фонду

30.

«Мирада» коомдукбирикмеси

31.

«Лав Лайф» коомдук фонду

32.

«Сегизинчи ийгилик» коомдукбирикмеси

33.

№ 31 Гимназия мектебинколдоожанаөнүктүрүү коомдук бирикмеси

34.

«Злата Кей Джи»коомдук фонду

35.

«ЛОВЗ - Тендик»коомдук фонду

36.

«Битик»коомдук фонду

37.

«Социальная деревня «Манас»коомдукбирикмеси

38.

«Теңдик» майыптыгы бар адамдардынбиримдиги» коомдукбирикмеси

39.

«Биз барбыз-биз биргебиз» коомдук фонду

40.

«Таза Табигат» коомдукбирикмеси

41.

«МайыпаялдардынРеспубликалык көз карандысыз ассоциациясы» коомдукбирикмеси

42.

«Укмени»коомдуккайрымдуулук фонду

43.

«Феномен»коомдук фонду

44.

«Созидание»коомдук фонду

45.

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СПЕШИАЛ ОЛИМПИКС»коомдукбирикмеси

46.

Вместе против рака»коомдук фонду

47.

«КелечекМекени»коомдук фонду

48.

«ЭЛ ЗАМАН»коомдук фонду

49.

«Апрель Байрагы»коомдукбирикмеси

50.

«Женген » эл аралык фонду» коомдук фонду

51.

«Бириккен элдик кошуундар» коомдукбирикмеси

52.

«Шайлоочулардын кенеши» шайлоочулардын коомдукбирикмеси

53.

«Назик-Кыз» мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын коомдукбирикмеси

54.

«Ай-Санат» коомдуккайрымдуулук фонду

55.

«Маданиятайылы» коомдуккайрымдуулук фонду

56.

«Панда сос» коомдук фонду

57.

«Баарыүчүн бирөө, бирөө үчүн баары» коомдук фонду

58.

«Айтошка»коомдук фонду

59.

«Гулнур вей»коомдук фонду

60.

«Ас и Ко»коомдук фонду

61.

«Горизонт»коомдук фонду

62.

«Эл коррупциягакаршы!»коомдукбирикмеси

63.

«Тынч-Мир»коомдуккайрымдуулук фонду

64.

«Эркиндиккж»коомдуккайрымдуулук фонду

65.

«Вива»коомдуккайрымдуулук фонду

66.

«Аба»коомдуккайрымдуулук фонду

67.

«Кор хелп»коомдуккайрымдуулук фонду

68.

«Бешим»коомдук фонду

69.

«Фикрат»коомдук фонду

70.

«Боорукеркейджи»коомдук фонду

71.

«Ак-Тан Би»коомдук фонду

72.

«КыргызРеспубликасынын «Интербилим» эл аралыкборбору»коомдукбирикмеси

73.

«KloopMedia» (Клоп Медиа)коомдук фонду

74.

«Коомар Медиа» коомдук фонду

75.

«Бишкек Эл аралыкжанаСалыштырмаУкукБорбору»коомдук фонду

76.

«Агентство социальных технологий»коомдукбирикме

77.

«Общество Корнелиуса» («Society of Corntlius») коомдук фонду