2021-жылдын 11-июлуна дайындалган Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кенештеринин депутаттарын кайталап шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

04.06.2021-ж. карата

2021-жылдын 11-июлуна дайындалган Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кенештеринин депутаттарын кайталап шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

1.

«Жалпы иш» коомдук фонду

2.

«Агентство социальных технологий» коомдук бирикмеси

3.

«Коомар Медиа» коомдук фонду

4.

«Клооп Медиа» коомдук фонду