2020-жылдын 12-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

1. «Таза Шайлоо Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси.