2021-жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

24.03.2021-ж. карата

Борбордук шайлоо комиссиясына 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо байкоо жүргүзүү ниетин билдирген билдирме жөнөткөн коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

Референдумда байкоо жүргүзүү жөнүндө билдирме бергендер

1.

«Таза Шайлоо Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси

 

2.

«Жалпы иш» коомдук фонду

 

3.

«Kloop Media» (Клоп Медиа) коомдук фонду

+

4.

«Коомар Медиа» коомдук фонду

+

5.

«Агентство социальных технологий» коомдук бирикмеси

 

6.

 «Бешим» коомдук фонду

 

7.

«Оказание юридической помощи инвалидам» коомдук фонду

 

8.

«Ак-Тан Би» коомдук фонду

 

9. 

«Гулнур вей» коомдук фонду