2022-жылдын 27-февралына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

27.01.2022-ж. карата

2022-жылдын 27-февралына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кайра шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

БШКнын чечими

1.

«Жалпы иш» коомдук фонду

2022-жылдын 25-январы №63