2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

23.11.2021-ж. карата

2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү ниетин жарыялаган коммерциялык эмес уюмдардын тизмеги

Коммерциялык эмес уюмдардын аталышы

БШКнын чечими

1.

«Жалпы иш» коомдук фонду

2021-жылдын 9-сентябры №241

2. 

«Таза Шайлоо Ассоциациясы» Юридикалык жактардын бирикмеси

2021-жылдын 12-сентябры №243

3.

«Эгль» коомдук фонду

2021-жылдын 12-сентябры №244

4.

«Агентство социальных технологий» коомдук бирикмеси

2021-жылдын 1-октябры №300

5.

«Тынчтык Фонду» коомдук фонду

2021-жылдын 5-октябры №325

6.

«Коомар Медиа» коомдук фонду

2021-жылдын 18-ноябры №1227

7.

«Жарандык демилгелер» коомдук фонду

2021-жылдын 23-ноябры №1293