Көңүл буруңуздар! Сайт shailoo.gov.kg тесттик режимде иштеп жатат! Жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. Сын-пикирлерди: pr.shailoo@gmail.com эл.дарегине күтөбүз. Мурунку сайтка өтүү

БШК маалымдайт

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

 • Пайдаланылбай калган жана бузулган бюллетендерди кайра эсептөө жана эсептен чыгаруу, пакетке таңгактоо, акт түзүү, маалыматтарды протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизүү
 • Түздөн-түз добуштарды эсептөөнүн алдында Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө: ар бир барак боюнча маалыматтарды, бүтүндөй алганда шайлоочулардын тизмеси боюнча жыйынтык маалыматтар боюнча суммалоо, тизмени колтамга жана УШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүү
 • Шайлоочулардын тизмеси менен ишти жүргүзгөндөн кийин Шайлоочуларга берилген бюллетендердин саны боюнча акт түзүү (катышып олтургандардын бардыгына актылардын көчүрмөлөрүн берүү)
 • 2017-жылдын 15-октябрында добуш берүү аяктагандан кийин Көчмө ящиктердеги шайлоо бюллетендерин эсептөө жана аларды АЭУдан өткөрүү
 • Добуш берүү күнү саат 20.00дөн кийин, бирок саат 21.00дөн кеч эмес Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө АЭУнун отчетун кагазга чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары боюнча борбордук серверге өткөрүп берүү
 • Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары КР БШКга келип түшүшүнө жараша тез арада Ар бир участок боюнча (АЭУ боюнча) добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу
 • 2017-жылдын 15-октябрында добуш берүү аяктагандан кийин Добуштарды кол менен эсептөөнүн натыйжалары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө
 • Добуштарды эсептөөнү жүргүзүүдөн кийин УШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо
 • Жыйынтыктоочу жыйналышты өткөргөндөн кийин УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду эки нускада түзүү, УШКнын катышып олтурган бардык мүчөлөрүнүн кол коюшу. УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоо (аларды участокторго илүү)
 • Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюлгандан кийин Мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуштардын жыйынтыктары жөнүндө протоколдун көчүрмөлөрүн добуштарды эсептөө учурунда катышып олтурган ар бир адамга берүү (УШКнын катчысы)
 • 2017-жылдын 18-октябрына чейин Мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуштардын жыйынтыктары жөнүндө протоколдордун көчүрмөлөрүн УШКнын имаратынын алдындагы стенддерге илүү
 • 2017-жылдын 18-октябрына чейин Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин же анын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн УШКнын имаратынын алдындагы стенддерге илүү
 • Добуш берүү күнүнөн кийинки күнү эртең мененки саат 6дан кечиктирбестен тез арада жеткирилет УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун биринчи нускасын шайлоочулардын документациясы менен бирдикте АШКга жеткирүү жана акт боюнча өткөрүп берүү
 • УШКнын протоколдорун алгандан кийин дароо Тиешелүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу, жыйынды таблицаны жана протоколду түзүү
 • Жыйынтыктоочу жыйналышты өткөргөндөн кийин АШКнын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана АШКнын катышып олтурган бардык мүчөлөрүнүн кол коюшу
 • Кол койгондон кийин дарооКол койгондон кийин АШКнын протоколунун биринчи нускасын жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен бирдикте дароо КР БШКга жөнөтүү
 • Шайлоонун жыйынтыктары чыгарылгандан кийин Жалпы таанышуу үчүн шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протоколдун чоңойтулган формасын АШК белгилеген жерге илүү
 • Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол койгондон кийин дароо АШКнын катчысы тарабынан мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун көчүрмөсүн добуштарды эсептөө учурунда катышкан ар бир адамга бериши
 • Шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколго кол коюунун алдында КР БШКнын жыйынтыктоочу отурумун өткөрүү, келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо
 • АШКдан протоколду алгандан кийин КР БШКнын шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколун жана бардык төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорунун суммалык маалыматтары боюнча жыйынды таблицаны түзүү
 • 2017-жылдын 2-ноябрына чейин Ар бир шайлоо участогу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдор КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат
 • 2017-жылдын 20-октябрына чейин Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат
 • 2017-жылдын 3-ноябрына чейин Аймактык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдору КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат
 • Шайлоонун натыйжаларын аныктагандан кийин бир сутканын ичинде Шайлоонун натыйжалары жөнүндө жалпы маалыматтарды ЖМКга жөнөтүү
 • Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюунун алдында АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, арыздарды (даттанууларды) кароо
 • 2017-жылдын 4-ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжаларын аныктоо
 • Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөттөШайлоонун натыйжаларын расмий жарыялоо