30.06.2022 №224 Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча иштер жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын

ѳркүндѳтүү боюнча иштер жѳнүндѳ

(2022-жылдын 15-сентябрындагы № 230, 2023 жылдын 15-февралындагы №4, 2023-жылдын 23 -майындагы №107, 2023-жылдын 7-августундагы №145    КР БШКсынын чечимдеринин редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине андан ары жѳнѳтүү үчүн шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча мыйзам сунуштарын иштеп чыгуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4,8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1.Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн.

2. Ведомстволор аралык жумушчу топ колдонуудагы мыйзамдарды талдоонун, шайлоо ѳткѳрүүнүн тажрыйбаларынын негизинде, кеңири коомдук талкуулоо жолу менен шайлоо укуктарын жана процессин ѳркүндѳтүү боюнча сунуштарды иштеп чыксын.

3. Ведомстволор аралык жумушчу топтун ишине консультанттар, эксперттер, мамлекеттик органдардын адисттери жана шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрү тартылышы мүмкүн экендиги белгиленсин.

4. Ведомстволор аралык жумушчу топтун ишин уюштурууну камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратына жүктѳлсүн.

5. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.К.Шайлдабековага жүктѳлсүн.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2022-жылдын 30-июну

№ 224