БШКнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун талкулоо

Долбоордун аталышы:

Токтомдун долбоору

Салыштырма таблицасы

Негиздеме-маалымкат

Сунуш жана пикирлер үчүн даректер: (0312) *******
эл. адрес: ****@****

 

 

Жайгаштырылган дата: 2020-ж. 2-май

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө Жобонун долбоору

Токтомдун долбоору

Жобонун долбоору

Тиркеме (Формалар)

Сунуш пикирлерди төмөнкү даректер боюнча берүүңүздөрдү өтүнөбүз: (0312) 66-02-61
эл. адрес: raida_bash@mail.ru

 

Жайгаштырылган дата: 2020-ж. 6-май

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн анын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо жөнүндө жобонун долбоору

Жобонун долбоору

Негиздеме-маалымкат

Сунуш пикирлерди төмөнкү даректер боюнча берүүңүздөрдү өтүнөбүз: (0312) 62-08-28
эл. адрес: kgdpr.un@gmail.com

 

Жайгаштырылган дата: 2020-ж. 10-май

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 28-июлундагы №94-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын өкүлдөрүнүн статусу жөнүндө» Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»  токтом долбоору

Токтомдун долбоору

Салыштырма таблицасы

Сунуш пикирлерди төмөнкү даректер боюнча берүүңүздөрдү өтүнөбүз: (0312) 66-01-18
эл. адрес: azamat.zakirov@shailoo.gov.kg