15.09.2022 №230 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча Ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары - Ведомстволор аралык жумушчу топ) түзүлгѳн.

Ведомстволор аралык жумушчу топтун секретариатына «Жалпы иш» коомдук фондунан (2022-жылдын 7-июлундагы чыгыш №28/22), «Медиа Өнүктүрүү фонду» коомдук фондунан (2022-жылдын 19-июлундагы кириш №01-14/1143), Бишкек шаардык кеңешинен (2022-жылдын 30-августундагы кириш №10/1295), Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен (2022-жылдын 8-сентябрындагы кириш №8/1333) жана Ведомстволор аралык жумушчу топтун мүчөлөрүнөн Ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына киргизүүгө талапкерлер боюнча сунуштар келип түшкөн.

Жогоруда аталган кайрылуулардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
3- беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4,8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына тѳмѳндѳгүлѳр киргизилсин:

- Суйундуева Аида Жеңишевна - «Жалпы иш» коомдук фондунун башкармасынын тѳрагасы;

- Абдыкеримова Нургул Абдыжапаровна - «Медиа Өнүктүрүү фонду» коомдук фондунун директору;

- Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич - Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы;

- Букалаев Алмаз Камчыбекович – Тышкы иштер министрлигинин Консулдук департаментиин директорунун орун басары;

- Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич - көз карандысыз эксперт.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

ТӨРАГА                                                                                                                                                                                                                        Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2022-жылдын 15 -сентябры

№ 230