Талас областы

Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясы

6050 шайлоо участкасы 6056 шайлоо участкасы 6062 шайлоо участкасы 6068 шайлоо участкасы
6051 шайлоо участкасы 6057 шайлоо участкасы 6063 шайлоо участкасы 6070 шайлоо участкасы
6052 шайлоо участкасы 6058 шайлоо участкасы 6064 шайлоо участкасы 6071 шайлоо участкасы
6053 шайлоо участкасы 6059 шайлоо участкасы 6065 шайлоо участкасы 6072 шайлоо участкасы
6054 шайлоо участкасы 6060 шайлоо участкасы 6066 шайлоо участкасы 6073 шайлоо участкасы
6055 шайлоо участкасы 6061 шайлоо участкасы 6067 шайлоо участкасы 6119 шайлоо участкасы

Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясы

6022 шайлоо участкасы 6029 шайлоо участкасы 6037 шайлоо участкасы  6045 шайлоо участкасы
6023 шайлоо участкасы 6030 шайлоо участкасы 6038 шайлоо участкасы 6046 шайлоо участкасы
6024 шайлоо участкасы 6032 шайлоо участкасы 6039 шайлоо участкасы 6047 шайлоо участкасы
6025 шайлоо участкасы 6033 шайлоо участкасы  6040 шайлоо участкасы 6048 шайлоо участкасы
6026 шайлоо участкасы 6034 шайлоо участкасы  6042 шайлоо участкасы 6049 шайлоо участкасы 
6027 шайлоо участкасы 6035 шайлоо участкасы  6043 шайлоо участкасы 6118 шайлоо участкасы
6028 шайлоо участкасы 6036 шайлоо участкасы 6044 шайлоо участкасы 6031 шайлоо участкасы
       

Манас аймактык шайлоо комиссиясы

6001 шайлоо участкасы 6007 шайлоо участкасы 6013 шайлоо участкасы 6018 шайлоо участкасы
6002 шайлоо участкасы 6008 шайлоо участкасы 6014 шайлоо участкасы 6019 шайлоо участкасы
6003 шайлоо участкасы 6009 шайлоо участкасы 6015 шайлоо участкасы 6020 шайлоо участкасы
6004 шайлоо участкасы 6010 шайлоо участкасы 6016 шайлоо участкасы 6021 шайлоо участкасы
6005 шайлоо участкасы 6011 шайлоо участкасы 6017 шайлоо участкасы 6115 шайлоо участкасы
6006 шайлоо участкасы 6012 шайлоо участкасы    

Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы

6105 шайлоо участкасы 6108 шайлоо участкасы 6111 шайлоо участкасы 6113 шайлоо участкасы
6106 шайлоо участкасы 6109 шайлоо участкасы 6112 шайлоо участкасы 6114 шайлоо участкасы
6107 шайлоо участкасы 6110 шайлоо участкасы    

Талас аймактык шайлоо комиссиясы

6074 шайлоо участкасы 6083 шайлоо участкасы 6091 шайлоо участкасы 6099 шайлоо участкасы
6075 шайлоо участкасы 6084 шайлоо участкасы 6092 шайлоо участкасы 6100 шайлоо участкасы
6076 шайлоо участкасы 6085 шайлоо участкасы 6093 шайлоо участкасы 6101 шайлоо участкасы
6077 шайлоо участкасы 6086 шайлоо участкасы 6094 шайлоо участкасы 6102 шайлоо участкасы
6078 шайлоо участкасы 6087 шайлоо участкасы 6095 шайлоо участкасы 6103 шайлоо участкасы
6079 шайлоо участкасы 6088 шайлоо участкасы 6096 шайлоо участкасы 6104 шайлоо участкасы
6080 шайлоо участкасы 6089 шайлоо участкасы 6097 шайлоо участкасы 6116 шайлоо участкасы
6081 шайлоо участкасы 6090 шайлоо участкасы 6098 шайлоо участкасы 6117 шайлоо участкасы
6082 шайлоо участкасы