КРнын ТИМ

КРнын ТИМ аймактык шайлоо комиссиясы

9001 шайлоо участкасы 9022 шайлоо участкасы 9032 шайлоо участкасы 9042 шайлоо участкасы
9002 шайлоо участкасы 9023 шайлоо участкасы 9034 шайлоо участкасы 9043 шайлоо участкасы
9003 шайлоо участкасы 9024 шайлоо участкасы 9035  шайлоо участкасы 9044 шайлоо участкасы
9004 шайлоо участкасы 9025 шайлоо участкасы 9036 шайлоо участкасы 9045 шайлоо участкасы
9008 шайлоо участкасы 9027 шайлоо участкасы 9037 шайлоо участкасы 9046  шайлоо участкасы
9009 шайлоо участкасы 9028 шайлоо участкасы 9038 шайлоо участкасы 9047 шайлоо участкасы
9010 шайлоо участкасы 9029 шайлоо участкасы 9039 шайлоо участкасы 9049 шайлоо участкасы
9011 шайлоо участкасы 9030  шайлоо участкасы 9040 шайлоо участкасы 9050 шайлоо участкасы
9012 шайлоо участкасы 9031 шайлоо участкасы 9041 шайлоо участкасы 9051 шайлоо участкасы
9019 шайлоо участкасы 9033 шайлоо участкасы 9013 шайлоо участкасы 9014 шайлоо участкасы
9005 шайлоо участкасы 9006 шайлоо участкасы 9007 шайлоо участкасы 9015 шайлоо участкасы
9016 шайлоо участкасы 9017 шайлоо участкасы 9018 шайлоо участкасы 9048 шайлоо участкасы