Нарын областы

Ак-Талаа аймактык шайлоо комиссиясы

4081 шайлоо участкасы 4086 шайлоо участкасы 4091 шайлоо участкасы 4096 шайлоо участкасы
4082 шайлоо участкасы 4087 шайлоо участкасы 4092 шайлоо участкасы 4097 шайлоо участкасы
4083 шайлоо участкасы 4088 шайлоо участкасы 4093 шайлоо участкасы 4098 шайлоо участкасы
4084 шайлоо участкасы 4089 шайлоо участкасы 4094 шайлоо участкасы 4099 шайлоо участкасы
4085 шайлоо участкасы 4090 шайлоо участкасы 4095 шайлоо участкасы 4100 шайлоо участкасы
4174 шайлоо участкасы      

Ат-Башы аймактык шайлоо комиссиясы

4001 шайлоо участкасы 4009 шайлоо участкасы 4016 шайлоо участкасы 4022 шайлоо участкасы
4002 шайлоо участкасы 4010 шайлоо участкасы 4017 шайлоо участкасы 4023 шайлоо участкасы
4003 шайлоо участкасы 4011 шайлоо участкасы 4018 шайлоо участкасы 4024 шайлоо участкасы
4004 шайлоо участкасы 4012 шайлоо участкасы 4019 шайлоо участкасы 4025 шайлоо участкасы
4005 шайлоо участкасы 4013 шайлоо участкасы 4020 шайлоо участкасы 4026 шайлоо участкасы
4006 шайлоо участкасы 4014 шайлоо участкасы 4021 шайлоо участкасы 4165 шайлоо участкасы
4007 шайлоо участкасы 4015 шайлоо участкасы 4171 шайлоо участкасы  4172 шайлоо участкасы 
4173 шайлоо участкасы       

Жумгал аймактык шайлоо комиссиясы

4101 шайлоо участкасы 4109 шайлоо участкасы 4116 шайлоо участкасы 4123 шайлоо участкасы
4102 шайлоо участкасы 4110 шайлоо участкасы 4117 шайлоо участкасы 4124 шайлоо участкасы
4103 шайлоо участкасы 4111 шайлоо участкасы 4118 шайлоо участкасы 4125 шайлоо участкасы
4104 шайлоо участкасы 4112 шайлоо участкасы 4119 шайлоо участкасы 4126 шайлоо участкасы
4105 шайлоо участкасы 4113 шайлоо участкасы 4120 шайлоо участкасы 4127 шайлоо участкасы
4106 шайлоо участкасы 4114 шайлоо участкасы 4121 шайлоо участкасы 4128 шайлоо участкасы
4107 шайлоо участкасы 4115 шайлоо участкасы 4122 шайлоо участкасы 4169 шайлоо участкасы
4108 шайлоо участкасы      

Кочкор аймактык шайлоо комиссиясы

4129 шайлоо участкасы 4139 шайлоо участкасы 4148 шайлоо участкасы 4157 шайлоо участкасы
4130 шайлоо участкасы 4140 шайлоо участкасы 4149 шайлоо участкасы 4158 шайлоо участкасы
4131 шайлоо участкасы 4141 шайлоо участкасы 4150 шайлоо участкасы 4159 шайлоо участкасы
4132 шайлоо участкасы 4142 шайлоо участкасы 4151 шайлоо участкасы 4160 шайлоо участкасы
4133 шайлоо участкасы 4143 шайлоо участкасы 4152 шайлоо участкасы 4161 шайлоо участкасы
4134 шайлоо участкасы 4144 шайлоо участкасы 4153 шайлоо участкасы 4162 шайлоо участкасы
4135 шайлоо участкасы 4145 шайлоо участкасы 4154 шайлоо участкасы 4163 шайлоо участкасы
4136 шайлоо участкасы 4146 шайлоо участкасы 4155 шайлоо участкасы 4167 шайлоо участкасы
4137 шайлоо участкасы 4147 шайлоо участкасы 4156 шайлоо участкасы 4170 шайлоо участкасы
4138 шайлоо участкасы      

Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы

4058 шайлоо участкасы 4064 шайлоо участкасы 4069 шайлоо участкасы 4075 шайлоо участкасы
4059 шайлоо участкасы 4065 шайлоо участкасы 4071 шайлоо участкасы 4076 шайлоо участкасы
4060 шайлоо участкасы 4066 шайлоо участкасы 4072 шайлоо участкасы 4077 шайлоо участкасы
4061 шайлоо участкасы 4067 шайлоо участкасы 4073 шайлоо участкасы 4078 шайлоо участкасы
4062 шайлоо участкасы 4068 шайлоо участкасы 4074 шайлоо участкасы 4080 шайлоо участкасы
4063 шайлоо участкасы      

Нарын аймактык шайлоо комиссиясы

4027 шайлоо участкасы 4036 шайлоо участкасы 4045 шайлоо участкасы 4053 шайлоо участкасы
4028 шайлоо участкасы 4037 шайлоо участкасы 4046 шайлоо участкасы 4054 шайлоо участкасы
4029 шайлоо участкасы 4038 шайлоо участкасы 4047 шайлоо участкасы 4055 шайлоо участкасы
4030 шайлоо участкасы 4039 шайлоо участкасы 4048 шайлоо участкасы 4056 шайлоо участкасы
4031 шайлоо участкасы 4040 шайлоо участкасы 4049 шайлоо участкасы 4057 шайлоо участкасы
4032 шайлоо участкасы 4041 шайлоо участкасы 4050 шайлоо участкасы 4164 шайлоо участкасы
4033 шайлоо участкасы 4042 шайлоо участкасы 4051 шайлоо участкасы 4166 шайлоо участкасы
4034 шайлоо участкасы 4043 шайлоо участкасы 4052 шайлоо участкасы 4168 шайлоо участкасы
4035 шайлоо участкасы 4044 шайлоо участкасы