Баткен областы

Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы

8071 шайлоо участкасы 8073 шайлоо участкасы 8075 шайлоо участкасы 8178  шайлоо участкасы
8072 шайлоо участкасы 8074 шайлоо участкасы 8177 шайлоо участкасы 8196 шайлоо участкасы
8208 шайлоо участкасы 8209 шайлоо участксы    

Баткен аймактык шайлоо комиссиясы

8055 шайлоо участкасы 8066 шайлоо участкасы 8082 шайлоо участкасы 8093 шайлоо участкасы
8056 шайлоо участкасы 8067 шайлоо участкасы 8083 шайлоо участкасы 8094 шайлоо участкасы
8057 шайлоо участкасы 8068 шайлоо участкасы 8084 шайлоо участкасы 8095 шайлоо участкасы
8058 шайлоо участкасы 8069 шайлоо участкасы 8085 шайлоо участкасы 8096 шайлоо участкасы
8059 шайлоо участкасы 8070 шайлоо участкасы 8086 шайлоо участкасы 8097 шайлоо участкасы
8060 шайлоо участкасы 8076 шайлоо участкасы 8087 шайлоо участкасы 8098 шайлоо участкасы
8061 шайлоо участкасы 8077 шайлоо участкасы 8088 шайлоо участкасы 8179 шайлоо участкасы
8062 шайлоо участкасы 8078 шайлоо участкасы 8089 шайлоо участкасы 8180 шайлоо участкасы
8063 шайлоо участкасы 8079 шайлоо участкасы 8090 шайлоо участкасы 8186 шайлоо участкасы
8064 шайлоо участкасы 8080 шайлоо участкасы 8091 шайлоо участкасы 8197 шайлоо участкасы
8065 шайлоо участкасы 8081 шайлоо участкасы 8092 шайлоо участкасы 8198 шайлоо участкасы
8210 шайлоо участкасы  8211 шайлоо участкасы     

Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы

8099 шайлоо участкасы 8116 шайлоо участкасы 8133 шайлоо участкасы 8149 шайлоо участкасы
8100 шайлоо участкасы 8117 шайлоо участкасы 8134 шайлоо участкасы 8150 шайлоо участкасы
8101 шайлоо участкасы 8118 шайлоо участкасы 8135 шайлоо участкасы 8151 шайлоо участкасы
8102 шайлоо участкасы 8119 шайлоо участкасы 8136 шайлоо участкасы 8152 шайлоо участкасы
8103 шайлоо участкасы 8120 шайлоо участкасы 8137  шайлоо участкасы 8153 шайлоо участкасы
8104 шайлоо участкасы 8121 шайлоо участкасы 8138 шайлоо участкасы 8172 шайлоо участкасы
8105 шайлоо участкасы 8122 шайлоо участкасы 8139 шайлоо участкасы 8173 шайлоо участкасы
8106 шайлоо участкасы 8123 шайлоо участкасы 8140 шайлоо участкасы 8174 шайлоо участкасы
8107 шайлоо участкасы 8124 шайлоо участкасы 8141 шайлоо участкасы 8175 шайлоо участкасы
8108 шайлоо участкасы 8125 шайлоо участкасы 8142 шайлоо участкасы 8176 шайлоо участкасы
8109 шайлоо участкасы 8126 шайлоо участкасы 8143 шайлоо участкасы 8190 шайлоо участкасы
8110 шайлоо участкасы 8127 шайлоо участкасы 8144 шайлоо участкасы 8191 шайлоо участкасы
8111 шайлоо участкасы 8128 шайлоо участкасы 8145 шайлоо участкасы 8192 шайлоо участкасы
8112 шайлоо участкасы 8129 шайлоо участкасы 8146 шайлоо участкасы 8193 шайлоо участкасы
8113 шайлоо участкасы 8130 шайлоо участкасы 8147 шайлоо участкасы 8194 шайлоо участкасы
8114 шайлоо участкасы 8131 шайлоо участкасы 8148 шайлоо участкасы 8195 шайлоо участкасы
8115 шайлоо участкасы 8132 шайлоо участкасы 8201 шайлоо участкасы 8202 шайлоо участкасы
8212 шайлоо участкасы 8213 шайлоо участкасы 8214 шайлоо участкасы 8215 шайлоо участкасы
8216 шайлоо участкасы      

Кызыл-Кыя аймактык шайлоо комиссиясы

8041 шайлоо участкасы 8158 шайлоо участкасы 8163 шайлоо участкасы 8168 шайлоо участкасы
8154 шайлоо участкасы 8159 шайлоо участкасы 8164 шайлоо участкасы 8169 шайлоо участкасы
8155 шайлоо участкасы 8160 шайлоо участкасы 8165 шайлоо участкасы 8170 шайлоо участкасы
8156 шайлоо участкасы 8161 шайлоо участкасы 8166 шайлоо участкасы 8171 шайлоо участкасы
8157  шайлоо участкасы 8162 шайлоо участкасы 8167 шайлоо участкасы 8203 шайлоо участкасы
8204 шайлоо участкасы 8217 шайлоо участкасы    

Лейлек аймактык шайлоо комиссиясы

8001 шайлоо участкасы 8014 шайлоо участкасы 8027 шайлоо участкасы 8039 шайлоо участкасы
8002 шайлоо участкасы 8015 шайлоо участкасы 8028 шайлоо участкасы 8040 шайлоо участкасы
8003 шайлоо участкасы 8016 шайлоо участкасы 8029 шайлоо участкасы 8181 шайлоо участкасы
8004 шайлоо участкасы 8017 шайлоо участкасы 8030 шайлоо участкасы 8182 шайлоо участкасы
8005 шайлоо участкасы 8018 шайлоо участкасы 8031 шайлоо участкасы 8183 шайлоо участкасы
8006 шайлоо участкасы 8019 шайлоо участкасы 8032 шайлоо участкасы 8184 шайлоо участкасы
8007 шайлоо участкасы 8020 шайлоо участкасы 8033 шайлоо участкасы 8185 шайлоо участкасы
8008 шайлоо участкасы 8021 шайлоо участкасы 8034 шайлоо участкасы 8187 шайлоо участкасы
8009 шайлоо участкасы 8022 шайлоо участкасы 8035 шайлоо участкасы 8188 шайлоо участкасы
8010 шайлоо участкасы 8023 шайлоо участкасы 8036 шайлоо участкасы 8189 шайлоо участкасы
8011 шайлоо участкасы 8024 шайлоо участкасы 8037 шайлоо участкасы 8199 шайлоо участкасы
8012 шайлоо участкасы 8025 шайлоо участкасы 8038 шайлоо участкасы 8200 шайлоо участкасы
8013 шайлоо участкасы 8026 шайлоо участкасы 8205 шайлоо участкасы  8206  шайлоо участкасы 
8207  шайлоо участкасы       

Сүлүктү аймактык шайлоо комиссиясы

8042 шайлоо участкасы 8046 шайлоо участкасы 8049 шайлоо участкасы 8052 шайлоо участкасы
8043 шайлоо участкасы 8047 шайлоо участкасы 8050 шайлоо участкасы 8053 шайлоо участкасы
8044 шайлоо участкасы 8048 шайлоо участкасы 8051 шайлоо участкасы 8054 шайлоо участкасы
8045 шайлоо участкасы