Жалал-Абад областы

Аксы аймактык шайлоо комиссиясы

2304 шайлоо участкасы 2318 шайлоо участкасы 2331 шайлоо участкасы 2344 шайлоо участкасы
2305 шайлоо участкасы 2319 шайлоо участкасы 2332 шайлоо участкасы 2345 шайлоо участкасы
2306 шайлоо участкасы 2320 шайлоо участкасы 2333 шайлоо участкасы 2346 шайлоо участкасы
2307 шайлоо участкасы 2321 шайлоо участкасы 2334 шайлоо участкасы 2347 шайлоо участкасы
2308 шайлоо участкасы 2322 шайлоо участкасы 2335 шайлоо участкасы 2348 шайлоо участкасы
2309 шайлоо участкасы 2323 шайлоо участкасы 2336 шайлоо участкасы 2349 шайлоо участкасы
2310 шайлоо участкасы 2324 шайлоо участкасы 2337 шайлоо участкасы 2350 шайлоо участкасы
2311 шайлоо участкасы 2325 шайлоо участкасы 2338 шайлоо участкасы 2351 шайлоо участкасы
2312 шайлоо участкасы 2326 шайлоо участкасы 2339 шайлоо участкасы 2372 шайлоо участкасы
2313 шайлоо участкасы 2327 шайлоо участкасы 2340 шайлоо участкасы 2373 шайлоо участкасы
2314 шайлоо участкасы 2328 шайлоо участкасы 2341 шайлоо участкасы 2404 шайлоо участкасы
2315 шайлоо участкасы 2329 шайлоо участкасы 2342 шайлоо участкасы 2405 шайлоо участкасы
2316 шайлоо участкасы 2330 шайлоо участкасы 2343 шайлоо участкасы 2416 шайлоо участкасы
2317 шайлоо участкасы 2303 шайлоо участкасы 2429 шайлоо участкасы 2430 шайлоо участкасы
2431 шайлоо участкасы 2432 шайлоо участкасы 2433 шайлоо участкасы  

Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясы

2264 шайлоо участкасы 2273 шайлоо участкасы 2282 шайлоо участкасы 2366 шайлоо участкасы
2265 шайлоо участкасы 2274 шайлоо участкасы 2283 шайлоо участкасы 2367 шайлоо участкасы
2266 шайлоо участкасы 2275 шайлоо участкасы 2284 шайлоо участкасы 2368 шайлоо участкасы
2267 шайлоо участкасы 2276 шайлоо участкасы 2285 шайлоо участкасы 2369 шайлоо участкасы
2268 шайлоо участкасы 2277 шайлоо участкасы 2286 шайлоо участкасы 2370 шайлоо участкасы
2269 шайлоо участкасы 2278 шайлоо участкасы 2287 шайлоо участкасы 2371 шайлоо участкасы
2270 шайлоо участкасы 2279 шайлоо участкасы 2288 шайлоо участкасы 2408 шайлоо участкасы
2271 шайлоо участкасы 2280 шайлоо участкасы 2289 шайлоо участкасы 2409 шайлоо участкасы
2272 шайлоо участкасы 2281 шайлоо участкасы 2290 шайлоо участкасы 2434 шайлоо участкасы
2435 шайлоо участкасы 2436 шайлоо участкасы 2437 шайлоо участкасы 2438 шайлоо участкасы

Базар-Коргон аймактык шайлоо комиссиясы

2041 шайлоо участкасы 2136 шайлоо участкасы 2151 шайлоо участкасы 2374 шайлоо участкасы
2042 шайлоо участкасы 2137 шайлоо участкасы 2152 шайлоо участкасы 2375 шайлоо участкасы
2043 шайлоо участкасы 2138 шайлоо участкасы 2153 шайлоо участкасы 2376 шайлоо участкасы
2044 шайлоо участкасы 2139 шайлоо участкасы 2154 шайлоо участкасы 2377 шайлоо участкасы
2045 шайлоо участкасы 2140 шайлоо участкасы 2155 шайлоо участкасы 2378 шайлоо участкасы
2046 шайлоо участкасы 2141 шайлоо участкасы 2156 шайлоо участкасы 2379 шайлоо участкасы
2127 шайлоо участкасы 2142 шайлоо участкасы 2157 шайлоо участкасы 2385 шайлоо участкасы
2128 шайлоо участкасы 2143 шайлоо участкасы 2158 шайлоо участкасы 2396 шайлоо участкасы
2129 шайлоо участкасы 2144 шайлоо участкасы 2159 шайлоо участкасы 2397 шайлоо участкасы
2130 шайлоо участкасы 2145 шайлоо участкасы 2160 шайлоо участкасы 2398 шайлоо участкасы
2131 шайлоо участкасы 2146 шайлоо участкасы 2161 шайлоо участкасы 2421 шайлоо участкасы
2132 шайлоо участкасы 2147 шайлоо участкасы 2162 шайлоо участкасы 2422 шайлоо участкасы
2133 шайлоо участкасы 2148 шайлоо участкасы 2361 шайлоо участкасы 2423 шайлоо участкасы
2134 шайлоо участкасы 2149 шайлоо участкасы 2362 шайлоо участкасы 2428 шайлоо участкасы
2135 шайлоо участкасы 2150 шайлоо участкасы 2445 шайлоо участкасы 2446 шайлоо участкасы
2447 шайлоо участкасы 2448 шайлоо участкасы 2449 шайлоо участкасы 2450 шайлоо участкасы

Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы

2092 шайлоо участкасы 2099 шайлоо участкасы 2105 шайлоо участкасы 2112 шайлоо участкасы
2093 шайлоо участкасы 2100 шайлоо участкасы 2106 шайлоо участкасы 2113 шайлоо участкасы
2094 шайлоо участкасы 2101 шайлоо участкасы 2107 шайлоо участкасы 2114 шайлоо участкасы
2095 шайлоо участкасы 2102 шайлоо участкасы 2109 шайлоо участкасы 2115 шайлоо участкасы
2096 шайлоо участкасы 2103 шайлоо участкасы 2110 шайлоо участкасы 2399 шайлоо участкасы
2097 шайлоо участкасы 2104 шайлоо участкасы 2111 шайлоо участкасы 2400 шайлоо участкасы
2098 шайлоо участкасы      

Кара-Көл аймактык шайлоо комиссиясы

2249 шайлоо участкасы 2252 шайлоо участкасы 2254 шайлоо участкасы 2256 шайлоо участкасы
2250 шайлоо участкасы 2253 шайлоо участкасы 2255 шайлоо участкасы 2363 шайлоо участкасы
2251 шайлоо участкасы      

Майлуу-Суу аймактык шайлоо комиссиясы

2209 шайлоо участкасы 2211 шайлоо участкасы 2213 шайлоо участкасы 2215 шайлоо участкасы
2210 шайлоо участкасы 2212 шайлоо участкасы 2214 шайлоо участкасы 2216 шайлоо участкасы

Ноокен аймактык шайлоо комиссиясы

2163 шайлоо участкасы 2176 шайлоо участкасы 2189 шайлоо участкасы 2202 шайлоо участкасы
2164 шайлоо участкасы 2177 шайлоо участкасы 2190 шайлоо участкасы 2203 шайлоо участкасы
2165 шайлоо участкасы 2178 шайлоо участкасы 2191 шайлоо участкасы 2204 шайлоо участкасы
2166 шайлоо участкасы 2179 шайлоо участкасы 2192 шайлоо участкасы 2205 шайлоо участкасы
2167 шайлоо участкасы 2180 шайлоо участкасы 2193 шайлоо участкасы 2206 шайлоо участкасы
2168 шайлоо участкасы 2181 шайлоо участкасы 2194 шайлоо участкасы 2365 шайлоо участкасы
2169 шайлоо участкасы 2182 шайлоо участкасы 2195 шайлоо участкасы 2388 шайлоо участкасы
2170 шайлоо участкасы 2183 шайлоо участкасы 2196 шайлоо участкасы 2389 шайлоо участкасы
2171 шайлоо участкасы 2184 шайлоо участкасы 2197 шайлоо участкасы 2401 шайлоо участкасы
2172 шайлоо участкасы 2185 шайлоо участкасы 2198 шайлоо участкасы 2410 шайлоо участкасы
2173 шайлоо участкасы 2186 шайлоо участкасы 2199 шайлоо участкасы 2417 шайлоо участкасы
2174 шайлоо участкасы 2187 шайлоо участкасы 2200 шайлоо участкасы 2418 шайлоо участкасы
2175 шайлоо участкасы 2188 шайлоо участкасы 2201 шайлоо участкасы 2427 шайлоо участкасы
      2444 шайлоо участкасы

Сузак аймактык шайлоо комиссиясы

2001 шайлоо участкасы 2029 шайлоо участкасы 2063 шайлоо участкасы 2356 шайлоо участкасы
2002 шайлоо участкасы 2030 шайлоо участкасы 2064 шайлоо участкасы 2357 шайлоо участкасы
2003 шайлоо участкасы 2031 шайлоо участкасы 2065 шайлоо участкасы 2358 шайлоо участкасы
2004 шайлоо участкасы 2032 шайлоо участкасы 2066 шайлоо участкасы 2359 шайлоо участкасы
2005 шайлоо участкасы 2033 шайлоо участкасы 2067 шайлоо участкасы 2360 шайлоо участкасы
2006 шайлоо участкасы 2034 шайлоо участкасы 2068 шайлоо участкасы 2364 шайлоо участкасы
2007 шайлоо участкасы 2035 шайлоо участкасы 2069 шайлоо участкасы 2381 шайлоо участкасы
2008 шайлоо участкасы 2036 шайлоо участкасы 2070 шайлоо участкасы 2382 шайлоо участкасы
2009 шайлоо участкасы 2037 шайлоо участкасы 2071 шайлоо участкасы 2383 шайлоо участкасы
2010 шайлоо участкасы 2038 шайлоо участкасы 2072 шайлоо участкасы 2384 шайлоо участкасы
2011 шайлоо участкасы 2039 шайлоо участкасы 2073 шайлоо участкасы 2387 шайлоо участкасы
2012 шайлоо участкасы 2040 шайлоо участкасы 2074 шайлоо участкасы 2390 шайлоо участкасы
2013 шайлоо участкасы 2047 шайлоо участкасы 2075 шайлоо участкасы 2391 шайлоо участкасы
2014 шайлоо участкасы 2048 шайлоо участкасы 2076 шайлоо участкасы 2392 шайлоо участкасы
2015 шайлоо участкасы 2049 шайлоо участкасы 2077 шайлоо участкасы 2393 шайлоо участкасы
2016 шайлоо участкасы 2050 шайлоо участкасы 2116 шайлоо участкасы 2394 шайлоо участкасы
2017 шайлоо участкасы 2051 шайлоо участкасы 2117 шайлоо участкасы 2395 шайлоо участкасы
2018 шайлоо участкасы 2052  шайлоо участкасы 2118 шайлоо участкасы 2406 шайлоо участкасы
2019 шайлоо участкасы 2053 шайлоо участкасы 2119 шайлоо участкасы 2407 шайлоо участкасы
2020 шайлоо участкасы 2054 шайлоо участкасы 2120 шайлоо участкасы 2411 шайлоо участкасы
2021 шайлоо участкасы 2055 шайлоо участкасы 2121 шайлоо участкасы 2412 шайлоо участкасы
2022 шайлоо участкасы 2056 шайлоо участкасы 2122 шайлоо участкасы 2413 шайлоо участкасы
2023 шайлоо участкасы 2057 шайлоо участкасы 2123 шайлоо участкасы 2414 шайлоо участкасы
2024 шайлоо участкасы 2058 шайлоо участкасы 2124 шайлоо участкасы 2415 шайлоо участкасы
2025 шайлоо участкасы 2059 шайлоо участкасы 2125 шайлоо участкасы 2424 шайлоо участкасы
2026 шайлоо участкасы 2060 шайлоо участкасы 2126 шайлоо участкасы 2425 шайлоо участкасы
2027 шайлоо участкасы 2061 шайлоо участкасы 2353 шайлоо участкасы 2426 шайлоо участкасы
2028 шайлоо участкасы 2062 шайлоо участкасы 2355 шайлоо участкасы 2441 шайлоо участкасы
2442 шайлоо участкасы 2443 шайлоо участкасы    

Таш-Көмүр аймактык шайлоо комиссиясы

2207 шайлоо участкасы 2258 шайлоо участкасы 2261 шайлоо участкасы 2263 шайлоо участкасы
2208 шайлоо участкасы 2259 шайлоо участкасы 2262 шайлоо участкасы 2352 шайлоо участкасы
2257 шайлоо участкасы 2260 шайлоо участкасы 2439 шайлоо участкасы  

Тогуз-Торо аймактык шайлоо комиссиясы

2078 шайлоо участкасы 2082 шайлоо участкасы 2086 шайлоо участкасы 2090 шайлоо участкасы
2079 шайлоо участкасы 2083 шайлоо участкасы 2087 шайлоо участкасы 2091 шайлоо участкасы
2080 шайлоо участкасы 2084 шайлоо участкасы 2088 шайлоо участкасы 2420 шайлоо участкасы
2081 шайлоо участкасы 2085 шайлоо участкасы 2089 шайлоо участкасы  

Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы

2217 шайлоо участкасы 2226 шайлоо участкасы 2235 шайлоо участкасы 2243 шайлоо участкасы
2218 шайлоо участкасы 2227 шайлоо участкасы 2236 шайлоо участкасы 2244 шайлоо участкасы
2219 шайлоо участкасы 2228 шайлоо участкасы 2237 шайлоо участкасы 2245 шайлоо участкасы
2220 шайлоо участкасы 2229 шайлоо участкасы 2238 шайлоо участкасы 2246 шайлоо участкасы
2221 шайлоо участкасы 2230 шайлоо участкасы 2239 шайлоо участкасы 2247 шайлоо участкасы
2222 шайлоо участкасы 2231 шайлоо участкасы 2240 шайлоо участкасы 2248 шайлоо участкасы
2223 шайлоо участкасы 2232 шайлоо участкасы 2241 шайлоо участкасы 2354 шайлоо участкасы
2224 шайлоо участкасы 2233 шайлоо участкасы 2242 шайлоо участкасы 2419 шайлоо участкасы
2225 шайлоо участкасы 2234 шайлоо участкасы 2440 шайлоо участкасы  

Чаткал аймактык шайлоо комиссиясы

2291 шайлоо участкасы 2295 шайлоо участкасы 2299 шайлоо участкасы 2380 шайлоо участкасы
2292 шайлоо участкасы 2296 шайлоо участкасы 2300 шайлоо участкасы 2402 шайлоо участкасы
2293 шайлоо участкасы 2297 шайлоо участкасы 2301 шайлоо участкасы 2403 шайлоо участкасы
2294 шайлоо участкасы 2298 шайлоо участкасы 2302 шайлоо участкасы