Ысык-Көл областы

Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясы

3092 шайлоо участкасы 3102 шайлоо участкасы 3112 шайлоо участкасы 3127 шайлоо участкасы
3093 шайлоо участкасы 3103 шайлоо участкасы 3113 шайлоо участкасы 3128 шайлоо участкасы
3094 шайлоо участкасы 3104 шайлоо участкасы 3119 шайлоо участкасы 3129 шайлоо участкасы
3095 шайлоо участкасы 3105 шайлоо участкасы 3120 шайлоо участкасы 3130 шайлоо участкасы
3096 шайлоо участкасы 3106 шайлоо участкасы 3121 шайлоо участкасы 3133 шайлоо участкасы
3097 шайлоо участкасы 3107 шайлоо участкасы 3122 шайлоо участкасы 3134 шайлоо участкасы
3098 шайлоо участкасы 3108 шайлоо участкасы 3123 шайлоо участкасы 3135 шайлоо участкасы
3099 шайлоо участкасы 3109 шайлоо участкасы 3124 шайлоо участкасы 3136 шайлоо участкасы
3100 шайлоо участкасы 3110 шайлоо участкасы 3125 шайлоо участкасы 3137 шайлоо участкасы
3101 шайлоо участкасы 3111 шайлоо участкасы 3126 шайлоо участкасы 3247 шайлоо участкасы
3251 шайлоо участкасы      

Балыкчы аймактык шайлоо комиссиясы

3001 шайлоо участкасы 3005 шайлоо участкасы 3009 шайлоо участкасы 3013 шайлоо участкасы
3002 шайлоо участкасы 3006 шайлоо участкасы 3010 шайлоо участкасы 3014 шайлоо участкасы
3003 шайлоо участкасы 3007 шайлоо участкасы 3011 шайлоо участкасы 3015 шайлоо участкасы
3004 шайлоо участкасы 3008 шайлоо участкасы 3012 шайлоо участкасы 3016 шайлоо участкасы

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы

3163 шайлоо участкасы 3175 шайлоо участкасы 3186 шайлоо участкасы 3197 шайлоо участкасы
3164 шайлоо участкасы 3176 шайлоо участкасы 3187 шайлоо участкасы 3198 шайлоо участкасы
3165 шайлоо участкасы 3177 шайлоо участкасы 3188 шайлоо участкасы 3199  шайлоо участкасы
3166 шайлоо участкасы 3178 шайлоо участкасы 3189 шайлоо участкасы 3200 шайлоо участкасы
3167 шайлоо участкасы 3179 шайлоо участкасы 3190 шайлоо участкасы 3201 шайлоо участкасы
3168 шайлоо участкасы 3180 шайлоо участкасы 3191 шайлоо участкасы 3202 шайлоо участкасы
3169 шайлоо участкасы 3181 шайлоо участкасы 3192 шайлоо участкасы 3203 шайлоо участкасы
3170 шайлоо участкасы 3182 шайлоо участкасы 3193 шайлоо участкасы 3204 шайлоо участкасы
3171 шайлоо участкасы 3183 шайлоо участкасы 3194 шайлоо участкасы 3205 шайлоо участкасы
3172 шайлоо участкасы 3184 шайлоо участкасы 3195 шайлоо участкасы 3206 шайлоо участкасы
3173 шайлоо участкасы 3185 шайлоо участкасы 3196 шайлоо участкасы 3246 шайлоо участкасы
3174 шайлоо участкасы 3249 шайлоо участкасы 3252 шайлоо участкасы 3253 шайлоо участкасы

Каракол аймактык шайлоо комиссиясы

3131 шайлоо участкасы 3142 шайлоо участкасы 3149 шайлоо участкасы 3156 шайлоо участкасы
3132 шайлоо участкасы 3143 шайлоо участкасы 3150 шайлоо участкасы 3157 шайлоо участкасы
3138 шайлоо участкасы 3145 шайлоо участкасы 3152 шайлоо участкасы 3158 шайлоо участкасы
3139 шайлоо участкасы 3146 шайлоо участкасы 3153 шайлоо участкасы 3159 шайлоо участкасы
3140 шайлоо участкасы 3147 шайлоо участкасы 3154 шайлоо участкасы 3160 шайлоо участкасы
3141 шайлоо участкасы 3148 шайлоо участкасы 3155 шайлоо участкасы 3161 шайлоо участкасы
3162 шайлоо участкасы      

Тоң аймактык шайлоо комиссиясы

3207 шайлоо участкасы 3219 шайлоо участкасы 3228 шайлоо участкасы 3237 шайлоо участкасы
3208 шайлоо участкасы 3220 шайлоо участкасы 3229 шайлоо участкасы 3238 шайлоо участкасы
3211 шайлоо участкасы 3221 шайлоо участкасы 3230 шайлоо участкасы 3239 шайлоо участкасы
3212 шайлоо участкасы 3222 шайлоо участкасы 3231 шайлоо участкасы 3240 шайлоо участкасы
3213 шайлоо участкасы 3223 шайлоо участкасы 3232 шайлоо участкасы 3241 шайлоо участкасы
3214 шайлоо участкасы 3224 шайлоо участкасы 3233 шайлоо участкасы 3242 шайлоо участкасы
3215 шайлоо участкасы 3225 шайлоо участкасы 3234 шайлоо участкасы 3243 шайлоо участкасы
3216 шайлоо участкасы 3226 шайлоо участкасы 3235 шайлоо участкасы 3244 шайлоо участкасы
3217 шайлоо участкасы 3227 шайлоо участкасы 3236 шайлоо участкасы 3245 шайлоо участкасы
3218 шайлоо участкасы      

Түп аймактык шайлоо комиссиясы

3053 шайлоо участкасы 3063 шайлоо участкасы 3073 шайлоо участкасы 3083 шайлоо участкасы
3054 шайлоо участкасы 3064 шайлоо участкасы 3074  шайлоо участкасы 3084 шайлоо участкасы
3055 шайлоо участкасы 3065 шайлоо участкасы 3075 шайлоо участкасы 3085 шайлоо участкасы
3056 шайлоо участкасы 3066 шайлоо участкасы 3076 шайлоо участкасы 3086 шайлоо участкасы
3057 шайлоо участкасы 3067 шайлоо участкасы 3077 шайлоо участкасы 3087 шайлоо участкасы
3058 шайлоо участкасы 3068 шайлоо участкасы 3078 шайлоо участкасы 3088 шайлоо участкасы
3059 шайлоо участкасы 3069 шайлоо участкасы 3079 шайлоо участкасы 3089 шайлоо участкасы
3060  шайлоо участкасы 3070 шайлоо участкасы 3080 шайлоо участкасы 3090 шайлоо участкасы
3061 шайлоо участкасы 3071 шайлоо участкасы 3081 шайлоо участкасы 3091 шайлоо участкасы
3062 шайлоо участкасы 3072 шайлоо участкасы 3082 шайлоо участкасы 3256 шайлоо участкасы
3257 шайлоо участкасы      

Ысык-Көл аймактык шайлоо комиссиясы

3017 шайлоо участкасы 3027 шайлоо участкасы 3036 шайлоо участкасы 3045 шайлоо участкасы
3018 шайлоо участкасы 3028 шайлоо участкасы 3037 шайлоо участкасы 3046 шайлоо участкасы
3019 шайлоо участкасы 3029  шайлоо участкасы 3038 шайлоо участкасы 3047 шайлоо участкасы
3020 шайлоо участкасы 3030 шайлоо участкасы 3039 шайлоо участкасы 3048 шайлоо участкасы
3021 шайлоо участкасы 3031 шайлоо участкасы 3040 шайлоо участкасы 3049 шайлоо участкасы
3022 шайлоо участкасы 3032 шайлоо участкасы 3041 шайлоо участкасы 3050 шайлоо участкасы
3023 шайлоо участкасы 3033 шайлоо участкасы 3042 шайлоо участкасы 3051 шайлоо участкасы
3024 шайлоо участкасы 3034 шайлоо участкасы 3043 шайлоо участкасы 3052 шайлоо участкасы
3025 шайлоо участкасы 3035 шайлоо участкасы 3044 шайлоо участкасы 3248 шайлоо участкасы
3026 шайлоо участкасы 3250 шайлоо участкасы 3254 шайлоо участкасы  3255 шайлоо участкасы