23.05.2023 №107 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча Ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары - Ведомстволор аралык жумушчу топ) түзүлгѳн.

Ведомстволор аралык жумушчу топтун катчылыгына «Жарандык платформа» коомдук фондунан (2023-жылдын 15-майындагы кириш №17/741) Ведомстволор аралык жумушчу топтун курамынан фонддун өкүлүн чыгаруу жана курамына жаңы өкүлүн киргизүү тууралуу кайрылуу келип түшкөн.

Жогоруда аталган кайрылуулардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3- беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4,8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- «Жарандык платформа» коомдук фондунун директорунун орун басары Джумабаев Элдияр Авланбекович ведомстволор аралык жумушчу топтун курамынан чыгарылсын;

- «Жарандык платформа» коомдук фондунун юристи Дарбанова Анара Беркутбаевна ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына киргизилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 23 майы

№107