15.02.2023 №4 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча Ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары - Ведомстволор аралык жумушчу топ) түзүлгѳн.

Ведомстволор аралык жумушчу топтун катчылыгына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А.Маматалиевден (2023-жылдын 10-февралындагы кикриш № 7/158) жана Ведомстволор аралык жумушчу топтун мүчөлөрүнөн Ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына киргизүүгө талапкерлер боюнча сунуштар келип түшкөн.

Жогоруда аталган кайрылуунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4,8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына тѳмѳндѳгүлѳр киргизилсин:

- Маматалиев Марлен Абдырахманович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты;

- Бекешев Дастан Далабайевич – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 15-февралы

№4