Видео

2020-жылдын октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндѳ чет ѳлкѳлѳрдѳ убактылуу жашап жаткан же жүргѳн Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусунун шарттары жана ѳзгѳчѳлүктѳрү тууралуу маалымат 

 

Өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен текшерңиз!

 

Биометрикалык каттоо 

 

Консулдук каттоо

 

Чет өлкөдө добуш берүү

Ар бир добуш маанилүү