Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо - 2020-жылдын 4-октябры

Жаңылыктар 

Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участокторунун тизмеси

Добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү тартиби 

Чет өлкөлөрдө шайлоочулардын тизмесине кирүүнүн  (тактоонун) тартиби

Өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен тактаңыз - tizme.gov.kg 

Мыйзамдар жана укуктук ченемдик актылар

Видео 

Материалдар

Байланышуу 

Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча жумушчу тобу 

Арыз формаларынын үлгүлөрү

Алдыда болуучу Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо Кыргыз Республикасынын чет ѳлкѳлѳрдѳгү жарандарынын катышуусу боюнча суроолор жана жооптор

 

Казак Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн акысыз байланыш: 
8 10 800 0000 5727 

Россия Федерациясынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн акысыз байланыш:
8 800 3018318

 

БШК соцтармактарда: