Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо - 2021-жылдын 10-январы

Кыргыз Респуликасынын чегинен тышкары жашаган же жүргѳн анын жарандарынын 2021-жылы 10-январда Кыргыз Респуликасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуусунун тартиби

Жаңылыктар

Чет өлкөдөгү шайлоо участкалардын тизмеси

Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча жумушчу тобу 

Добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү тартиби 

Мыйзамдар жана укуктук ченемдик актылар 

Байланышуу

 

БШК соцтармактарда:

     

 

Маалымат булактары: 

"Тизме" шайлоочулардын порталы - www.tizme.gov.kg  

Шайлоо маалымат системасы  - www.ess.shailoo.gov.kg

Даттануулар жана кайрылуулар реестри - https://shailoo.gov.kg/ru/registry

Талапкерлер жөнүндө маалымат - https://talapker.shailoo.gov.kg/ru

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштмер министрлигинин расмий сайты  - www.mfa.gov.kg

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий сайты -  www.grs.gov.kg