2014-жылдын 26-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кум-Бел айылдык кеңешинин, Чүй облусунун Кемин районунун Жаңы-Алыш айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизг

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2013-жылдын 10-декабрындагы 
№ 176 токтому менен

бекитилген

 

2014-жылдын 26-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кум-Бел айылдык кеңешинин, Чүй облусунун Кемин районунун Жаңы-Алыш айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын

КАЛЕНДАРЛЫК ПЛАНЫ 

 

Шайлоо күнү – жекшемби

2014-жылдын 26-январы

 

 

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөттөрү

Аткаруу үчүн жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

1. 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 19-декабрына чейин)

Аймактык шайлоо комиссиялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамы) - (мындан ары – Мыйзам) 10-берене, 4-бөлүк)

2.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 19-декабрына чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам, 10-берене, 5-бөлүк)

3.

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-декабрына чейин)

ОИП жана МС (КР БШКнын басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 10-берене, 6-бөлүк)

4.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-декабрына чейин)

Аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам 11-берене, 2, 3-бөлүктөр)

5.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-декабрына чейин)

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк)

6.

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-декабрына чейин)

ОИП жана МС (КР БШКнын басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк)

Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө

7.

Шайлоочулардын тизмелерин түзүү, катталган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо

 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 24-январына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көмөгү аркасында атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

(Мыйзам, 12-берене)

8.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык түзүлгөн шайлоочулардын негизги тизмесинен «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамынын 3-беренесинин 8-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарды чыгарып салуу 

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 24-январына чейин)

Аймактык шайлоо комиссиялары, тиешелүү мекемелердин жетекчилери, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

(Мыйзам, 12-берене, 3, 7-бөлүктөр)

9.

Шайлоочулардын тизмелерин принтерден (2 нускада) чыгаруу жана шайлоо участкаларына бир нускадан берүү (тизмелерге аймактык шайлоо комиссияларынын төрагалары кол коет жана мөөрү менен бекитилет) 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 27-декабрына чейин) 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор, участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары

(Мыйзам, 12-берене, 4-бөлүк)

10.

Шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмелерин илүү

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 27-декабрына чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам, 13-берене, 1-бөлүк)

11.

Кабарлоолорду, 1-форманын жана 3-форманын бланктарын жана шайлоочулардын акыркы тизмесин принтерден чыгаруу үчүн атайын кагазды даярдоо жана жеткирүү

(2014-жылдын 1-январына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

12.

Шайлоочулардын тизмесинде турган шайлоочуга ал шайлоочулардын тизмесинде бар болушу жөнүндө кабарлоону жөнөтүү

 

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 3-январына чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам, 13-берене, 2-бөлүк)

13.

Шайлоочулардын тизмесине киргизүү (1-форма) жана жекече маалыматтарга  өзгөртүүлөрдү киргизүү (3-форма) жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштетүү

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 18-январына чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары, аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

14.

Шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 24-январына чейин) 

Аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

 

(Мыйзам, 13-берене, 5-бөлүк)

15.

Номер коюлган, көктөлгөн жана аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

(шайлоочулардын тизмелерин сөзсүз түрдө атайын кагазга принтерден чыгаруу)

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 24-январына чейин)

 

Аймактык  шайлоо комиссиялар

ы, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор, участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары

 

(Мыйзам, 13-берене, 5-бөлүк)

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

16.

Айылдык кеңештерге депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү

 

 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 23 календарлык күн калганда аяктайт 

(2014-жылдын 3-январында саат 24.00гө чейин) 

Саясий партиялар, тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болгон шайлоочулардын топтору, өзүн көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам, 49-берене, 1-,2-бөлүктөрү)

17.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 3-январында 24.00гө чейин) 

Талапкерлердин  ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам, 60-берене, 1-бөлүк) 

18.

Талапкерлерди көрсөтүү тартибинин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамдын талаптарына шайкештигин текшерүү

Документ кабыл алынган күндөн тартып 7 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 3-бөлүк) 

19.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо

добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күн калганда аяктайт

(2014-жылдын 11-январында саат 24.00гө чейин) 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 7-бөлүк) 

20.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлерге  тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлер катталгандан кийин 2 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 9-бөлүк) 

21.

Фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызмат ордун (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен айылдык кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматты басма сөзгө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 4 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 8-бөлүк) 

22.

Шайлоого катышуудан баш тартуу, талапкерлердин тизмесин кайра чакыртуу жана айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен чыгарып салуу 

Добуш берүү күнүнө чейин 2 күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 24-январында

саат 24.00гө чейин)

 

Талапкер, саясий партия, шайлоочуларын тобу

(Мыйзам, 54-берене, 1-, 2-бөлүктөр) 

 

23.

Талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же каттоодон жүйөөлүү баш тартуу

Зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам, 21-берене, 3-бөлүк) 

24.

Талапкерлердин, саясий партиялардын, шайлоочулардын тобунун ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же каттоодон жүйөлүү баш тартуу

Ишенимдүү адамдарды каттоо талапкердин жазуу жүзүндөгү арызынын, саясий партиянын же шайлоочулардын тобунун сунушунун жана ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө жарандын өзүнүн арызынын негизинде токтоосуз жүргүзүлөт

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 18-берене, 2-бөлүк) 

Шайлоо алдындагы үгүт

25.

Маалыматтык камсыз кылуу, шайлоочуларга маалымдоо

 

 

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар

ОИП жана МС (КР БШКнын басма сөз кызматы

(Мыйзам, 22-берене, 1, 2-бөлүктөр) 

26.

Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү

Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, шайлоочулардын топтору

(Мыйзам, 23-берене, 1-бөлүк)

27.

Чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды, ачык дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштуруу, массалык иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу

Бардык талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин

 

Аймактык шайлоо комиссиялары мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте

(Мыйзам, 26-берене, 1-бөлүк)

28.

Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын жерлерди бөлүү жана жасалгалоо

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 7 календарлык күндүн ичинде

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

(Мыйзам, 27-берене, 3-бөлүк)

Шайлоону финансылоо

29.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (финансылык жана материалдык-техникалык камсыздоо башкармалыгы)

30.

Шайлоо фондун түзүү

Жарандар, аларды талапкер катары көрсөткөн учурдан тартып жана каттоо үчүн документтерди берүүгө чейин шайлоо алдындагы үгүттү каржылоо үчүн өз шайлоо фондуларын түзөт

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер

(Мыйзам, 61-берене, 1-бөлүк)

31.

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фондуларындагы каражаттарды түзүү жана чыгымдоо тартибине контролду кылуу

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

 Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

(Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк)

 

32.

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу  

 

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

 

(Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк)

33.

Шайлоо фондунун өлчөмдөрү жана аны түзүү булактары жөнүндө, ошондой эле каражаттарды чыгымдоо жөнүндө отчетторду тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү  

Шайлоодон кийин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 3-февралына чейин)

 

Талапкерлер, саясий партиялар

(Мыйзам, 15-берене, 19-бөлүк)

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

(Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк)

Шайлоо бюллетендерин даярдоо тартиби жана участкалык шайлоо комиссияларына берүү

34.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендеринин формасын, коргоо даражасын жана жасоо тартибин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 11-январына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

 

(Мыйзам, 30-берене, 1-бөлүк)

 

35.

Шайлоо бюллетенинин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 11-январына чейин) 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам, 30-берене, 3-бөлүк)

36.

Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө ЖМК аркылуу же башкача ыкма менен кабарлоо

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(бүткүл мезгилдин ичинде)

(2014-жылдын 18-январына чейин) 

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 31-берене, 1-бөлүк)

37.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерин жасоо

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2014-жылдын 18-январына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы

(БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

 (Мыйзам, 30-берене, 8-бөлүк)

38.

Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күн калганда, кайра добуш берүү учурунда добуш берүү күнүнө чейин 5 календарлык күн калганда

(2014-жылдын 18-январына чейин) 

 

Борбордук шайлоо комиссиясы

(БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

 

(Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк)

 

 

39.

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2-1 календарлык күн калганда

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк)

Добуш берүү жана натыйжаларды аныктоо

40.

Мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин 7-1 календарлык күн калганда

(2014-жылдын 19-25-январында)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам, 32-берене, 1-бөлүк)

41.

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир календарлык күн калганда гана жана добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө (анын ичинде башка адамдардын көмөгү менен берип жиберилген) шайлоочунун жазуу жүзүндөгү арызынын же оозеки кайрылуусунун негизинде гана. Шайлоочунун арызы (кайрылуусу) участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөндөн кийин каалаган учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен жасалат

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 33-берене, 2-бөлүк)

42.

Добуш берүүнү өткөрүү

2014-жылдын 26-январында саат  8.00дөн 19.00гө чейин 

Участкалык шайлоо комиссиялары 

(Мыйзам, 31-берене)

 

43.

Шайлоо участкаларында шайлоочулардын добуштарын эсептөө жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду түзүү

Добуш берүү аяктагандан кийин дароо башталат

(жыйынтыктар белгиленгенге чейин тынымсыз жүргүзүлөт)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 36-берене)

44.

Тиешелүү шайлоо документациялары бар добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө  участкалык шайлоо комиссиясынын протоколунун биринчи нускасын аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүү 

Протоколго кол коюлгандан кийин тез арада

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 37-берене, 1-бөлүк)

45.

Округдун аймагында шайлоонун натыйжаларын аныктоо жана аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун биринчи нускасын жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен бирдикте Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүү

Участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун алгандан кийин тез арада жана добуш берүү күнүнөн тартып 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

 

(2014-жылдын 10-февралыына чейин) 

Аймактык шайлоо комиссиялары

 (Мыйзам, 37-берененин 1, 4-бөлүктөрү, 38-берене)

46.

Шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 8 календарлык күндүн ичинде

 

ОИП жана МС (КР БШКнын басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 40-берене, 4-бөлүк)

47.

Жергиликтүү кеңештердин депутатынын статусуна шайкеш келбеген ыйгарым укуктарды өзүнөн алып салуу жөнүндө арыздын көчүрмөсүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

 

Шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколго кол коюлгандан кийин, 2 күндүк мөөнөттө

Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайланган талапкер

(Мыйзам, 51-берене, 1-бөлүк)

48.

Жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын каттоо жана аларга күбөлүктөрдү жана төш белгилерди берүү

Шайлоонун натыйжаларын аныктагандан жана депутат болуп шайланган талапкерлерден жергиликтүү кеңештин депутатынын статусуна шайкеш келбеген ыйгарым укуктарды өзүнөн алып салуу жөнүндө арызды алгандан кийин, 2 күндүк мөөнөттө

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам, 51-берене, 2-бөлүк)