Аймактык шайлоо комиссиялары үчүн журнал

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо боюнча документтердин формалары жана үлгүлөрү менен аймактык шайлоо комиссиялары үчүн журнал - бул жерде