"Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Mыйзамына 2011-жылдын 12-октябрында бир катар өзгөртүүлөр кирди. Бул айырмачылыктар тууралу түшүндүрмө

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо» жөнүндө Кыргыз Респбуликасынын Мыйзамы (мындан ары - «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо» жөнүндө) 2011-жылдын 14-июлунда кабыл алынган. «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо» жөнүндө мыйзамга ылайык, жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү шайлоо дайындалган күндөн башталып шайлоого 30 календардык күн калганда аяктап келген болсо, эми бул мыйзамга бир катар өзгөртүү толуктоолор киргендигине байланыштуу шаардык жана райондук кеңешке талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 40 календардык, ал эми айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 30 календардык күн калганда аяктайт.

Саясий партия, шайлоочулардын тобу пропорциялуу система боюнча шайлоодо - ар бир бирдиктүү шайлоо округу боюнча ошол жергиликтүү кеңеш үчүн белгиленген депутаттык орундардын санынан эки жолудан кем эмес сандагы талапкерлерди көрсөтүүгө укуктуу болуп келген болсо эми бир жарым эседен кем эмес сандагы талапкерлерди көрсөтө алат. Ошондой эле саясий партиялар башка партиялардын мүчөлөрү болуп саналган жана ушул саясий партиянын мүчөлөрү болуп саналбаган адамдарды (партияда жокторду) талапкерликке көрсөтүүгө укуксуз болуп келген болсо, эми «жана ушул саясий партиянын мүчөлөрү болуп саналбаган», «(партияда жокторду)» деген сөздөр алынып салынды. Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү добуш берүү күнүнө 25 календардык күн калгандан кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына мыйзамда каралган документтерди бериш керек болсо, эми 30 календардык күн калгандан бул иштерди аткарышы зарыл. Андан тышкары тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алган күндөн тартып буга чейин 5 календардык күндүн ичинде талапкерлерди көрсөтүүнүн тартибин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо» жөнүндө Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшериш керек болсо, эми 10 календардык күндүн ичинде талапкерлерди көрсөтүүнүн тартибин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо» жөнүндө Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерет жана талапкерди каттоо жөнүндө чечим же болбосо каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлөштүрүлгөн чечим кабыл алат. Мында, эгерде шайлоо комиссиясы документтерден талапкерди каттоо үчүн тоскоолдук болуп саналган ылайык келбөөчүлүктөрдү тапса, документтер алынгандан кийин 24 сааттын ичинде шайлоо комиссиясы бул ылайык келбөөчүлүктөр жөнүндө талапкерге маалымдоого милдеттүү. Талапкер маалымдоо алынган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына оңдолгон документтерди берүүгө укуктуу.

 

БШКнын басма сөз кызматы