КР БШКнын «2018-жылдын 13-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарынан  чыгашалары жөнүндө маалыматы»

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «2018-жылдын 13-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын кезектеги жана мөөнөтүнөн мурда шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарынан  кеткен чыгашалары жөнүндө маалыматы»