Айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоосу