Айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын кезектеги шайлоосу