КР БШКнын 2024-жылы 30-мартында өтүүчү жыйналышынын күн тартибинин долбоору

30 марта 2024

Өткөрүү датасы: 2024-ж. 30-марты

  Убактысы: 14-30.

Өткөрүлүүчү жери: жыйналыштар залы

        

1. Мадалиев Асылбек Алтымышовичти №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

2. Каработоев Джалил Исаковичти №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

3. Салихов Кеңеш Каримовичти №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

4. Давлянов Дамирбек Тайырбековичти №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

5. Маматов Руслан Номановичти №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

6. Эргешов Толкун Турдукуловичти №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

7. Кубанычбеков Илимбека Кубанычбековичти №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

8. №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары көрсөткөн Максатбек Дыйканович Дыйкановдун шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу арызы жөнүндө

(баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

9. С.Джалиловду жана Т.Г. Гапаровду №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Тургунбай Нишанбаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

10. М.Б. Мамасалиевди жана А.Н. Омошовду №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Калтарбек Абдыкадырович Кыдыровдун  ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

11. М. Обозовду жана Т. Бекмурзаевди №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Бекмурза Аскарбаевич Эргешовдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

12. Ш.Т. Кайыповду жана Тайирбек уулу Болотбекти №2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Махмуд Гиесович Ойтемировдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

13. Н.Н. Нурмаматовду жана М.Р. Аманованы №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Амирбек Абдалинович Джунусовдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

(баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

 

14. С.С. Мамировду жана Э.К. Умаралиевди №9 Кара-Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Рустам Умарович Мамазакировдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

(баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

 

15. Ю.В. Бибикованы жана Е.В. Купавцеваны №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Юлия Викторовна Лилиентальдын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

16. А.Т. Арзибаевди жана З.Ж. Тойчуевди №7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары өзүн-өзү көрсөткөн Абилазиз Абдырахманович Мамаевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп каттоо жөнүндө

         (баяндамачы – Кожокеева М.Д., шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы)

         17. Ар кандай маселелер.