2021-ж. 11-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын Конституциясынын долбоору боюнча референдум жана жеригиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо

Эл аралык байкоо миссияларынын мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундулары

Мыйзамдар

«Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы

 «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумундагы эл аралык (чет элдик) байкоочулардын иш тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө Жобо

The Regulations “On the working arrangements, status and powers of international (foreign) observers during the elections and referenda of the Kyrgyz Republic”

Кыргыз Республикасынын шайлоосун жана референдумун өткөрүүдө айрым категориядагы жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу жөнүндө Жобо

The Regulations on ensuring the electoral rights of certain categories of citizens during elections and referenda of the Kyrgyz Republic

 

БШК токтомдору

08.04.2021 № 107 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда (жалпы элдик добуш берүүдө) эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө

06.04.2021 №105 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда (жалпы элдик добуш берүүдө) эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө

01.04.2021 №99. 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда (жалпы элдик добуш берүүдө) эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө

26.03.2021 №92.  2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоодо жана "Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча  референдумда (жалпы элдик добуш берүүдө) эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө 

 

Эл аралык байкоочулардын тизмеси

2021-жылдын 11-апрелиндеги жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын референдумуна байкоо жүргүзүү үчүн БШК аккредитациядан өткөргөн эл аралык байкоочулардын жалпы тизмеси     (2021-ж. 8-апрелине карата)

 

Жаңылыктар

08.04.2021 2021-жылдын 8-апрелине карата 183 эл аралык байкоочу аккредитациядан өткөрүлдү

06.04.2021 КР БШК жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана референдумга  дагы 94 эл аралык байкоочуну  аккредитациядан өткөрдү

01.04.2021 КР БШК жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана референдумга эл аралык байкоочуларды аккредитациядан өткөрдү 

26.03.2021 КР БШК жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого жана референдумга эл аралык байкоочуларды аккредитациялады

 

Эл аралык (чет өлкөлүк) байкоочу катары аккредитациялоо жөнүндө арыз (скачать)

Application Form for Accreditation as an International (Foreign) Observer (download)

 

БШК соцтармактарда:

     

 

БШК маалымат булактары: 

"Тизме" шайлоочулардын порталы - www.tizme.gov.kg  

Шайлоо маалымат системасы  - www.newess.shailoo.gov.kg

Даттануулар жана кайрылуулар реестри - https://shailoo.gov.kg/ru/registry

Талапкерлер жөнүндө маалымат - https://talapker.shailoo.gov.kg/ru