Аялдардын шайлоолордогу активдүүлүгү

АЯЛДАРДЫН 2021-ЖЫЛДЫН 10-ЯНВАРЫНДА ӨТКӨН КР ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨТӨНҮНӨН МУРДА ШАЙЛООГО

ЖАНА РЕФЕРЕНДУМГА КАТЫШУУСУ

Регион Шайлоочулардын саны Аялдар % Аялдардын катышуусу %
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: 3 563 574 1 860 477 52,21 666 963 35,85
БИШКЕК Ш. 416 123 239 880 57,65 87 547 36,50
ОШ Ш. 151 115 82 016 54,27 33 787 41,20
БАТКЕН ОБЛУСУ 297 264 151 965 51,12 52 632 34,63
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 666 695 341 789 51,27 120 893 35,37
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 307 786 157 144 51,06 67 801 43,15
НАРЫН ОБЛУСУ 202 475 101 465 50,11 39 806 39,23
ОШ ОБЛУСУ 722 933 371 974 51,45 134 951 36,28
ТАЛАС ОБЛУСУ 157 886 79 492 50,35 28 014 35,24
ЧҮЙ ОБЛУСУ 591 818 310 295 52,43 96 726 31,17
КР ТИМ 49 479 24 457 49,43 4 806 19,65

 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН НА РЕФЕРЕНДУМЕ  11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Регион Количество избирателей Женщины %  участие женщин %
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 3606201 1880352 52,14 677151 36,01%
БИШКЕК Г. 420787 242729 57,68 77617 31,90%
ОШ Г. 151960 82112 54,04 39955 48,60%
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 300500 153443 51,06 52510 34,20%
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 672859 344455 51,19 135592 39,30%
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 310858 158402 50,96 56730 35,80%
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 204218 102190 50,04 40133 39,20%
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 730057 375079 51,38 143060 38,10%
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 159532 80192 50,27 33803 42,10%
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 596832 312453 52,35 96462 30,80%
МИД КР 58598 29301 50,00 1289 4,30%

 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Регион Количество избирателей Женщины %  участие женщин %
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 3318130 1730532 52,15 652399 37,69%
БИШКЕК Г. 419901 242978 57,87 76907 31,60%
ОШ Г. 151671 82521 54,41 39840 48,20%
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 279875 143101 51,13 51052 35,60%
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 620106 316754 51,08 129787 40,90%
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 304599 155368 51,01 55908 35,90%
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 191658 95459 49,81 38457 40,20%
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 666108 339388 50,95 135118 39,80%
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 151918 76326 50,24 32835 43,01%
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 532294 278637 52,35 92495 33,19%

 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЖК КР ПО ЕДИНОМУ ОКРУГУ 28 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
Регион Количество избирателей Женщины %  участие женщин %
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 3703420 1927485 52,05 634822 32,90%
БИШКЕК Г. 435800 250607 57,51 80860 32,20%
ОШ Г. 155718 84034 53,97 32508 38,60%
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 306062 155887 50,93 49751 31,90%
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 684595 350310 51,17 119604 34,10%
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 315084 160295 50,87 51600 32,10%
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 206505 103195 49,97 37940 36,70%
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 741945 464274 62,58 169277 36,40%
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 161911 81313 50,22 30377 37,30%
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 611672 320249 52,36 91977 28,70%
МИД КР 84128 41355 49,16 3436 8,30%