2018-жылдын 13-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын кээ бир айылдык кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш чараларынын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум
өткөрүү боюнча борбордук
комиссиясынын 
2018-жылдын 30-мартындагы
№65  токтому менен бекитилген

2018-жылдын 13 - майына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Кара-Жыгач айылдык кеңешинин, Чүй облусунун Сокулук районунун Сокулук айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү -жекшемби
2018-жылдын 13-майы

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Аткарууга жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

1

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Кара-Жыгач айылдык кеңешинин, Чүй облусунун Сокулук районунун Сокулук айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү (андан ары-айылдык кеңеши)

Добуш берүү күнүнө чейин 38календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 5-апрелине чейин)

Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен Аксы, Сокулук аймактык шайлоо комиссиясы (андан ары-аймактык шайлоо комиссиясы)

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КРнын Мыйзамы (мындан ары-Мыйзам,  10-бер., 4-бөл.)

2

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 5-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоолорду уюштуруу бөлүм)

 (Мыйзам 10-бер., 5-бөл.)

3

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКларга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 9-апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык бөлүм)

 (Мыйзам 10-бер., 6-бөл.)

4

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын                 9-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиясы

 (Мыйзам 11-бер., 2,3-бөл.)

5

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкалардын схемаларын жана чек араларын бекитүү 

Добуш берүү күнүнө     34 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 9-апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (шайлоону уюштуруу бөлүмү)  (Мыйзам 11-бер.,3-бөл.)

6

Шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календардык күндөн  кечиктирбестен (2018-жылдын                 13-апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык бөлүм)

(Мыйзам 11-бер., 3-бөл)

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу

7

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн окутуу тренингдерди өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, 

Шайлоо технологиялары борбору

8

Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоо өнөктүгүнүн башка катышуучулары үчүн окутуу тренингдерин өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору, Шайлоо технологиялары борбору

Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө

9

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жеке маалымдарынын негизинде шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 5-апрелине чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл.)

10

Ар бир шайлоо участогу боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмесин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө БШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 5-апрелине чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган  (МКК)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл.)

11

Шайлоочулардын тизмесин басып чыгаруу жана тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 5-апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу бөлүмү)

(Мыйзам 12-бер., 4-бөл).)

12

Шайлоочуларды тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмесин илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 9-апрелине чейин)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер., 1-бөл.)

13

Жеке маалымдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү       (3-форма) жөнүндө арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу  

Добуш берүү күнүнө чейин 11 календардык күндөн кечиктирилбестен

(2018-жылдын 2 - майына чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, системалык администраторлор, аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам 13-бер., 4-бөл.)

14

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү шайлоо участокторунун чек аралары менен бөлүнгөн, шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 5-майына чейин)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК)

(Мыйзам 13-бер., 4-бөл)

15

Номурланган,көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 2-календарлык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 11-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (маалыматтык шайлоо системасын башкаруу боюнча бөлүмү), аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 13-бер., 4-бөл)

Талапкерлерди көрсөтүү жана  каттоо

16

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоого катышуу менен байланышкан, анын ичинде финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо

Документтерин берген күндөн тартып

Аймактык шайлоо комиссиясы

17

Ыйгарым укуктуу өкүлдөргө каттоо күбөлүгүн берүү, же жүйөлүү себептер менен каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде

Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 21-бер., 3-бөл.)

18

Айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып добуш берүү күнүнө чейин

23 календардык күн калганда аяктайт

(2018-жылдын                 20 - апрелине чейин)

Саясий партиялар, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам 49-бер., 1,2-бөл.)

19

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди аймактык шайлоо комиссиясына берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 20 - апрелине чейин)

Талапкерлер, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам 60-бер., 1,3-бөл.)

 

 

 

 

20

Айылдык кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө АШК документтерди кабыл алуу жана берилген маалыматтарда камтылган маалымдардын аныктыгын текшерүү боюнча жумушчу топду түзүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Аймактык шайлоо комиссиясы

21

Талапкерлерди көрсөтүү тартибин “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамдын талаптарына ылайыктыгын текшерүү 

Документтер кабыл алынган күндөн тартып    8 календардык күндүн ичинде

 

Аймактык шайлоо  комиссиясында тиешелүү жумушчу топ

(Мыйзам 60-бер., 3-бөл.)

22

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күнгө чейин

(2018-жылдын                 28 - апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 60-бер., 7-бөл.)

23

Айылдык кеңештин депутаттыгына катталган  талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлерди каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 60-бер., 9-бөл.)

24

Талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызматын (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен айылдык кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөздө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 4 календардык күндүн ичинде

 

 

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 60-бер., 8-бөл.)

25

Талапкерди, талапкерлердин тизмесин

каттоону жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                 11 - майына чейин)

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам, 44-бер.)

26

Шайлоо комиссияларындагы саясий партиялардын, талапкерлердин өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берүү же жүйөлөштүрүлгөн түрдө аларды каттоодон баш тартуу

Керектүү документтер келип түшкөн сайын

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам18-бер., 2-бөл, 19-бер.)

Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу

27

Обо убактысы жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин ЖМКга жарыяланууга жана БШКга берилүүгө тийиш

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим жарыялангандан кийин   8 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                

5 - майына чейин)

Жалпыга маалымдоо каражаттары

(Мыйзам 22-бер.,20-бөл.)

28

Шайлоочуларды шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы жарыялангандан кийин

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, 

учурдагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар  (БШКнын маалыматтык бөлүмү)

(Мыйзам 22-бер., 2-бөл.)

29

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү 

 

 

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат: 

-айылдык кеңешке бардык талапкерлер

(2018 – жылдын

28 - апрелинде) жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2018-жылдын 12-майында, саат 8.00дө)

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, жалпыга маалымдоо каражаттары

(Мыйзам 23-бер.,1-бөл.)

30

 Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды бөлүп берүүжана тариздөө

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 8 календардык күндүн ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам 27-бер.,3-бөл.)

Эл аралык байкоочулар

31

Эл аралык уюмдарга жана чет өлкөлөрдүн шайлоо органдарына шайлоого байкоого катышууга чакырууларды жиберүү  

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1-бөл.)

32

Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо

Тапшырыктар түшкөн сайын

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Эл аралык кызматташтык бөлүмү) (Мыйзам 8-бер. 1,2-бөл.)

Шайлоону каржылоо

33

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы

(пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү )

34

Айылдык кеңештерге талапкерлер тарабынан шайлоо фонддорду түзүү

Жарандар өзүн-өзү көрсөткөн учурдан тартып, саясий партиялар талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып каттоого документтерди бергенге чейин

Талапкер, ыйгарым укуктуу өкүл (Мыйзам 15-бер., 1-бөл)

35

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 16-бер., 1-бөл.)

36

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

Шайлоо комиссияларына акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ, Борбордук шайлоо комиссиясы (пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулукбөлүмү)

(Мыйзам 16-бер., 2-бөл.)

37

Аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо фонддорун түзүү булактары жана өлчөмү, алардын чыгымдалышы боюнча отчетторду берүү 

 

1) АШКга, каттоо үчүн башка керектүү документтер менен бирге шайлоо күрөөсүн төккөндүгү тууралуу документтерди берүү

2) Добуш берүү күнүнө чейин 8 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын               

5-майына чейин)

3) шайлоодон кийин 8 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

21-майына чейин)

Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам 15-бер., 19-бөл.) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү топ,аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 16-бер., 2-бөл.)

 

Шайлоо бюллетендерин даярдоо жана шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

38

Шайлоо бюллетендеринин формасын жана коргоо даражасын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                28- апрелине чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы

(Мыйзам. 30-бер., 1-бөл.)

39

Шайлоо бюллетендеринин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын                28- апрелине чейин)

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 30-бер., 3-бөл.)

40

Добуш берүү убактысы жана жайы жөнүндө шайлоочуларга ЖМКлар аркылуу же башкача ыкма менен кабар берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календардык күндөн кечиктирбестен

(2018-жылдын

5-майына чейин)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер., 1-бөл.)

41

Айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерди даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын

5-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер., 8-бөл.)

42

Шайлоо бюллетендерин аймактык шайлоо комиссиясына жеткирип жана акт боюнча өткөрүп берүү 

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календардык күнгө чейин

 (2018-жылдын

5-майына чейин)

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү)

(Мыйзам 30-бер., 13-бөл.)

43

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күнгө чейин (2018-жылдын 11-майы)

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 30-бер., 13-бөл.)

Добуш берүү тартиби

44

Добуш берүүнү добуш берүүчү жайдан тышкары жерде өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин бир календардык күн калганда (2018-жылдын 12-майы, с 8.00-20.00 чейин)

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 33-бер., 2-бөл.)

45

Добуш берүүнү өткөрүү 

2018-жылдын

13-майы, саат 8.00дөн 20.00гө чейин

Участкалык шайлоо  комиссиялары

(Мыйзам 31-бер.)

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо

46

Бюллетендерди добуш берүү үчүн көчмө үкөктөрдөн алып чыгуу жана аларды АЭУ аркылуу өткөрүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 6-бөл.)

47

АЭУдан добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары аркылуу борбордук серверге өткөрүп берүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары

48

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

УШКдан маалыматтар алынгандан кийин

Участкалык шайлоо комиссиялары, Борбордук шайлоо комиссиясы (Мыйзам 40-бер., 2-бөл.)

49

Добуш берүүнүн натыйжаларын добуштарды кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча аныктоо

Добуш берүү аяктагандан кийин

Байкоочулардын катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 12-бөл.)

 

50

Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо

Добуштар саналгандан кийин

Байкоочулардын, талапкерлердин жана ЖМКнын өкүлдөрүнүн катышуусунда участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 14-бөл.)

51

Участкалык шайлоо  комиссиясы тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыктар жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана ага участкалык шайлоо комиссиянын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет

Жыйынтыктоочу жыйын өткөрүлгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 15-бөл.)

52

Участкалык шайлоо комиссиясы белгилеген жайга жалпыга тааныштыруу үчүн протоколдун чоңойтулган формасын илүү

Добуш берүү жөнүндө протоколду түзгөндөн кийин

Участкалык шайлоо  комиссиялары (Мыйзам 36-бер., 19-бөл.)

  1.  

Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколунун биринчи нускасын шайлоо документтери менен бирге АШКга жеткирүү жана акт менен өткөрүп берүү

УШКнын мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз

Участкалык шайлоо  комиссиялары 
Аймактык шайлоо комиссиясы ИИМ (Мыйзам 36-бер., 17-бөл.)

 

  1.  

Аймактык шайлоо комиссиясынын, добуш берүү, добуштарды саноо жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорун түзүү менен байланышкан аныкталган тартипте келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо үчүн жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү

 

УШКнын протоколдору алынгандан кийин, тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколдорго кол коюлганга чейин

Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 37-бер., 2-бөл.)

 

  1.  

Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду шайлоо комиссиясы тарабынан түзүү жана ага шайлоо комиссиясынын катышкан бардык мүчөлөрү кол коет. Протоколдорго эки нускада түзүлгөн тиешелүү аймакта жүргүзүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү жыйынды таблица, шайлоо комиссияларынын өзгөчө пикири жана ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер тиркелет 

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышынан кийин

Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 37-бер., 3-бөл.)

 

  1.  

Айылдык кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күнүнөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын 28-майына чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 38-бер., 1-бөл.)

 

 

  1.  

Аймактык шайлоо комиссиянын протоколунун биринчи нускасын кол коюлгандан кийин, жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен Борбордук шайлоо комиссиясына жиберүү

АШКнын протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз

Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 37-бер., 4-бөл.)

 

  1.  

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жалпы маалыматты  массалык маалымат каражаттарына жиберүү

Шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 1 сутканын ичинде

 

Аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам 40-бер., 3-бөл.)

  1.  

Айылдык кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте аныктоо

АШКнын протоколу алынгандан кийин

Борбордук шайлоо комиссиясы(“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 24-пункту)

 

 

  1.  

Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин шайлоо участкаларына жана  КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен (2018-жылдын 21-майына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

ШМС башкаруу бөлүмү

  1.  

Шайлоонун натыйжаларын, ошондой эле алардын негизинде шайлоонун натыйжалары аныкталган добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө төмөн турган түздөн түз шайлоо комиссиянын протоколунда камтылган маалыматтарды кошуу менен, ар бир талапкер, талапкерлердин тизмеси алган шайлоочулардын добуштарынын, бардык талапкерлерге каршы берилген добуштардын  саны тууралуу маалыматтарды расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып 8 календардык күндүн ичинде

Борбордук шайлоо комиссиясы (Мыйзам 40-бер. 4-бөл.)