КРнын Бишкек, Ош жана Токмок шаардык ке?ештеринин депутаттарын кайталап шайлоодо даттануулар жана бузуулардын реестри - 2021-жылдын 11-июлу

-