КР БШК Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын бекитти

16 октября 2023

КР Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 2023-жылдын 8-октябрында болуп ѳткѳн Ысык-Кѳл облусундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитти.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү пилоттук режимде апробацияланды.

Аралыктан добуш берүүнү ѳткѳрүү үчүн БШКнын имаратында: Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50 дареги боюнча аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасы уюштурулган. Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону уюштуруу үчүн 3 шайлоо округу түзүлгѳн, ал ѳзүнѳ 4 шайлоо участкасын жана 1 аралыктан шайлоо участкасын ѳзүнѳ камтыйт.

Бардыгы болуп шайлоочулардын тизмесине 6062 шайлоочу киргизилген, алардын ичинен 5952 шайлоочу участкаларда добуш берүүчүлѳрдүн, 110 шайлоочу аралыктан добуш берүүчүлѳрдүн тизмесине киргизилген.

Бардыгы болуп добуш берүүгѳ 1611 шайлоочу катышты, бул шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин жалпы санынын 26,58% түзѳт.

Участкаларда бардыгы болуп 5952 шайлоочудан 1547 шайлоочу добуш беришти, бул участкаларда добуш берүү үчүн шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин 25,99% түзѳт. 110 шайлоочудан 64 шайлоочу аралыктан добуш беришти, бул аралыктан добуш берүү үчүн шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин 58,18% түзѳт.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде даттануулар жана арыздар келип түшкѳн жок.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы шайлоону болуп ѳттү деп тааныды жана Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонунун натыйжаларын белгиледи.

Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонунун натыйжалары боюнча 21 депутат шайланды, алардын 9 депутаты аялдар болуп саналат.

Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясынын 11-октябрдагы протоколу менен Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоонун тѳмѳндѳгүдѳй натыйжалары белгиленди:

 

№1 Саруу шайлоо округу (УШК №3191), 7 мандат, 3 мандат – аялдар үчүн резерв.
 

Шайлоочулардын жалпы саны - 1871, алардын ичинен №3191 УШК боюнча бардыгы болуп - 1831, АДБ - 40.

Добуш беришкен шайлоочулардын саны: баары - 515 (25,52%), УШК - 496 (24,58%), АДБ - 19 (47,50%).
 

 

Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты

Талапкерлер үчүн шайлоочула-рдын берген добуштары-нын саны

(улам тѳмѳндѳшү менен)

Шайланган дапутаттар, негиздери

 1.  

Кыдыкбаева Нурида Байзаковна

219

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 

 1.  

Акматов Бактияр Амантурович

199

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Чыныбаев Бакай Казыбекович

189

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Үлүшбаев Гүлжигит Муканбетович

185

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Кыдыкбаев Алтынбек Омурбаевич

177

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Акматова Самара Тентимишовна

157

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Барыктабасов Сүйүмбай Жакшылыкович

155

 
 1.  

Акпарова Назик Акпаровна

150

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Алдашев Аваз Таштанбекович

143

 
 1.  

Шүкүров Данияр Акжолтоевич

136

 
 1.  

Токтонбаев Таалайбек Үсөнкадырович

125

 
 1.  

Молдоканов Кубан Эсенбекович

95

 
 1.  

Аламанов Кайрат Асанкадырович

85

 
 1.  

Ибраева Үмүткөр Ишенбаевна

72

 
 1.  

Үмөталиева Шайымкүл

34

 
 

«Баарына каршы»

0

 

 

№2 Санаторий шайлоо округу (УШК №3190, №3192), 7 мандат, 3 мандат – аялдар үчүүн резерв.

Шайлоочулардын бардык саны - 2205, алардын ичинен округ боюнча бардыгы- 2163, АДБ – 42, алардын ичинен № 3190 УШК боюнча - 1977, АДБ - 41, №3192 УШК боюнча – 186, АДБ -1.

Добуш беришкен шайлоочулардын саны: баары - 515 (25,52%), УШК - 496 (24,58%), АДБ - 19 (47,50%).

Добуш беришкен шайлоочулардын саны:округ боюнча баары - 661 (32,11%), - 632 (30,71%), АДБ - 29 (69,05%).

Добуш беришкен шайлоочулардын саны: №3190 УШК боюнча баары- 588 (31,42%), - 560 (30,38%),АДБ - 28 (68,29%)

Добуш беришкен шайлоочулардын саны: №3192 УШК боюнча баары - 73 (39,03%), - 72 (38,50%), АДБ - 1 (100%).
 

 

Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты

Талапкерлер үчүн шайлоочула-рдын берген добуштары-нын саны

(улам тѳмѳндѳшү менен)

Шайланган дапутаттар, негиздери

 1.  

Муканбетова Чолпон Аскербековна

297

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Абдрахманов Данияр Карасартович

284

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Торогелдиев Аманбек Шайлобекович

223

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Качкымбаев Адилет Алымкулович

211

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Мамбеткалыков Мурзабек Токтобаевич

204

 
 1.  

Усупбаев Жыргалбек Абдыбекович

204

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Кыдыева Акылыйма Асангуловна

194

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Искаков Элмирбек Бакирович

192

 
 1.  

Ишен уулу Саламат

154

 
 1.  

Искаков Таалайбек Мадышович

149

 
 1.  

Айдаров Элдос Айдарович

147

 
 1.  

Абдиев Чынгыз Дюшенович

145

 
 1.  

Шералиев Алымбек Эсенбаевич

142

 
 1.  

Мамбеталиева Айнагүл Анапияевна

94

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Токторбаева Жылдыз Карыповна

55

 
 

«Баарына каршы»

1

 


 

№3 Чабалдаев шайлоо округу (УШК №3249), 7 мандат, 3 - мандат аялдар үчүн.

Шайлоочулардын бардык саны - 1986, алардын ичинен №3249 УШК боюнча - 1958, АДБ - 28.

Доубш беришкен шайлоочулардын саны: баары - 435 (21,90%), УШК - 419 (21,10%), АДБ - 16 (57,14%).

 

 

 

Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты

Талапкерлер үчүн шайлоочула-рдын берген добуштары-нын саны

(улам тѳмѳндѳшү менен)

Шайланган дапутаттар, негиздери

 1.  

Догдурбек уулу Улан

240

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Маданбеков Саламат Мукамбетович

220

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Иманалиев Канат Тойчубекович

204

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Абдылашымова Айгүл Жаныбековна

185

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Урдавлетов Сыртбай Саадатович

164

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 3-бѳл.

 1.  

Мендибаев Адилет Тынчтыкбекович

154

 
 1.  

Бапаев Мирбак Исмаилович

130

 
 1.  

Качкымбаева Айымкан Мааткеримовна

119

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Кадыр кызы Айнура

112

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КРМ 62-бер. 2-бѳл.

 1.  

Калыкова Салтанат Кусеиновна

94

 
 1.  

Ногоев Калыбек Камчыбекович

84

 
 

«Баарына каршы»

0