04.12.2020 №279 Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлер Б. Жумагуловдун, К. Иманалиевдин, Т.Уметалиеванын, К. Сооронкулованын, Б. Асановдун, Садык Шер Нияздын, Р. Жээнбековдун чыгып сүйлѳгѳн сѳздѳрүнѳ карата «Демократия жана

Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлер Б. Жумагуловдун, К. Иманалиевдин, Т.Уметалиеванын, К. Сооронкулованын, Б. Асановдун, Садык Шер Нияздын, Р. Жээнбековдун чыгып сүйлѳгѳн сѳздѳрүнѳ карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусу жѳнүндѳ

 

2020-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануу келип түшкѳн, даттанууда арыз ээси 2020-жылдын 24-ноябрында YouTube видеохостингде басма сѳз-конференциясы жарыялангандыгын билдирген, ага Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлер Б. Жумагулов, К. Иманалиев, Т.Уметалиева, К. Сооронкулова, Б. Асанов, Садык Шер Нияз, Р. Жээнбеков катышкан.

Арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлердин аракетине карата укуктук баа берүүнү жана алардын аракеттеринде шайлоо мыйзамдарын бузуулар бар болсо, аларды жоопкерчиликке тартууну суранган.

2020-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча Жумушчу толптун жана шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топтор) кошмо жыйынында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 01-13/3533 даттануусу каралган.

Жумушчу топтордун кошмо жыйынына арыз ээси, ошондой эле КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлер Б.Т. Уметалиева, К. Сооронкулова, Р. Жээнбековдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү жана башкалар катышты.

Арыз ээси ѳзүнүн даттануусунда конституциялык Мыйзамдын 6-беренесинин 4-пунктуна таянган, бирок Жумушчу топтордун кошмо жыйынынын жүрүшүндѳ арыз ээси тарабынан жогоруда аталган талапкерлердин чыгып сүйлѳѳсүндѳ аталган норманын кандай жоболору бузулгандыгы тууралуу жүйѳ келтирилген эмес.

Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлер Т.Уметалиева, К. Сооронкулова берилген даттануунун маңызы боюнча алардын чыгып сүйлѳѳлѳрү маалыматтык мүнѳзгѳ ээ болгондугун жана эч кандай шайлоо алдындагы үгүттүн белгилерин камтылбагандыгын билдиришти.

Берилген даттанууну карап чыгып, арыз ээсинин жана талапкерлердин түшүндүрмѳлѳрүн угуп, атаган иштин материалдарын иликтеп чыгып, Жумушчу топтор тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилейт.

«КР Президентин жана КР Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык «Талапкер, саясий партия үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны төмөнкү максаттарга колдонууга укугу жок:

1) талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга каршы добуш берүүгө чакырыктарды таратууга;

2) тигил же бул талапкер шайланган учурда мүмкүн болуучу терс натыйжаларды сыпаттоого;

3) кайсы бир талапкер (кайсы бир талапкерлер), катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу маалыматтар көз көрүнөө басымдуулук кылган, терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга;

4) талапкерге, катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга”.

Бирок ушул даттанууну кароодо Жумушчу топтор талапкерлер К. Сооронкулова, Т. Уметалиева жана башкалар тарабынан жогоруда талган норманы бузуулар болгон эмес деген корутундуга келет.

Баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 10-бѳлүгүн, 28-беренесинин 6-бѳлүгүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мызамынын 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) карап чыгышынын тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликкае алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкерлер Б. Жумагуловду, К. Иманалиевди, Т.Уметалиеваны, К. Сооронкулованы, Б. Асановду, Садык Шер Ниязды, Р. Жээнбековду жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын 2020-жылдын 29-сентябрындагы даттануусун канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 4-декабры

№ 279