22.03.2023 №5 2023 - жылга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча иш-аракеттердин планы жѳнүндѳ

2023 - жылга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча

иш-аракеттердин планы жѳнүндѳ

 

Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды жакшыртуу

максатында, шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн жакшыртуу боюнча натыйжалуу чараларды кабыл алуунун зарылдыгын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 20-июнундагы № 2 чечими менен түзүлгѳн ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан 2023-жылга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча иш - аракеттердин планы (мындан ары – Пландын долбоору) иштелип чыккан.

Пландын долбоору тийиштүү мамлекеттик органдар менен макулдашылган жана келип түшкөн сунуштардын негизинде толук иштелип чыкты.

Бир катар мамлекеттик органдардын түзүмүндө жана кадрдык курамында өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу Жумушчу топтун курамына дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы болду.

Жумушчу топтордун курамына талапкерлерди алмаштыруу сунушу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынан (№7/67, 2023-жылдын 25-январы), Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинен (№8/53, 2023-жылдын 20-январы), Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинен (№ 8/78, 2023-жылдын 26-январы), Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинен (№8/71, 2023-жылдын 25-январы), Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыз кылуу жана миграция министрлигинен (№8/80, 2023 - жылдын 26 - январы), Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык ѳнүктүрүү департаментинен (№ 10/57, 2023-жылдын 23-январы) каттар келип түшкѳн.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 14, 22, 29, 30-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22, 29, 30-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Респрубликасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктун, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. 2023-жылга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча иш - аракеттердин планы 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча Жумушчу топтун курамы 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2019-жылдын 20-июнундагы № 2 чечими күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.К. Жумалиевага жүктѳлсүн.

 

 

                   ТӨРАГА                                                 Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 22-марты

№ 5