16.06.2023-ж. №127 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин финансылык отчетторун текшерүү жыйынтыктары боюнча маалыматы

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Көзөмөлдөө-текшерүү тобу (мындан ары - Көзөмөлдөө-текшерүү тобу) 2023-жылдын 28-майында өткөн №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан талапкерлердин финансылык отчеттторун текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө билдирет.  «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын ченемдерине ылайык, талапкерлердин шайлоо фондун өлчөмү жана түзүүнүн булактары жөнүндө ошондой эле бардык чыгымдары боюнча жыйынтыктоочу финансылык отчеттору текшерилип чыккан.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары - КЗ) 41-беренесинин 10-бөлүгүнө ылайык, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Жобонун 8-бөлүмүнө ылайык: «Талапкерлер, саясий партиялар өз фондун түзүүнүн өлчөмдөрү жана бардык булактары, ошондой эле бардык жумшалган чыгымдар жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына отчет берүүгө милдеттүү... төмөнкүдөй иретте... 2) жыйынтыктоочу финансылык отчет (жыйынтыктоочу маалымат) - добуш берүү күнүнөн кийин 10 күндөн кечиктирбестен» бардык баштапкы финансылык документтердин түп нускалары тиркелет.

Шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөнүн эске алып, мөөнөттөр үчтөн бирине кыскарды. Календардык планга ылайык, жыйынтыктоочу финансылык отчетту берүүнүн акыркы мөөнөтү 2023-жылдын 4-июну белгиленген.

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкү финансылык документтер жана операциялар текшерилди: жыйынтыктоочу финансылык отчет (№7 форма, жыйынды маалымат), баштапкы финансылык документтер (ыктыярдуу патенттер, эсеп-фактуралар, накладная, кабыл алуу-өткөрүү акттары), банктык  көчүрмөлөр жана атайын эсептин акча каражаттарынын чыгымдалышын ырастоо төлөм тапшырмалары , ошондой эле келишим боюнча кабыл алынган агитаторлордун кызматына акы төлөө (убактылуу негизде).

Текшерүү үчүн финансылык документтер 27 талапкерден берилди (тиркемеде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча талапкерлер боюнча маалымат).

Текшерүүнүн жыйынтыгында төмөндөгүлөр аныкталды: бардык талапкерлер мыйзамда белгиленген мөөнөттө БШК аныктаган банк мекемелеринде шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачышкан.

Шайлоо күрөөсүнүн суммасы талапкерлер тарабынан КР БШКнын депозиттик эсебине жогоруда көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамда белгиленген мөөнөттө жана өлчөмдө салынган.

Жалпысынан талапкерлердин шайлоо фонддорунун атайын эсептерине 16 257 765 сом келип түшкөн, 16 253 910 сом чыгымдалган.

Талапкерлердин шайлоо фонддоруна тыюу салынган булактардан акча каражаттарынын түшүүсү белгиленбейт жана алардын өз каражаттарынын салымынын жана жеке адамдардын ыктыярдуу кайрымдуулуктарынын мыйзамда белгиленген чектеринде жүзөгө ашырылган. Талапкерлердин шайлоо фонддорунун чыгымдары максаттуу пайдаланылган. Талапкерлер менен юридикалык жактардын ортосунда аткарган иштери жана көрсөткөн кызматы үчүн эсептешүү банктык которуу жолу менен жүргүзүлгөн. Толтурулган келишимдер бардык зарыл маалыматтарды камтыйт. Жеткиликтүү баштапкы эсепке алуу документтери, б.а. мыйзамдын талаптарына ылайык түзүлгөн төлөөнүн негиздери (эсеп-фактуралар, аткарылган иштердин актылары, төлөө үчүн эсеп-фактуралар). Иш жүзүндө жеткирилген товарлар, аткарылган иштер, көрсөтүлгөн кызматтар келишимдердин шарттарына ылайык келет. Жеке жактар ​​менен эсептешүүлөр кызмат көрсөтүү боюнча келишимдердин негизинде жүргүзүлгөн. Көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөмдөр банктык которуу жолу менен, талапкердин шайлоо фондунун атайын эсебинен акча каражаттарын алуучулардын эсептешүү эсептерине которуу жолу менен жүргүзүлдү, бул төлөм тапшырмалары менен ырасталат. Шайлоо фондунан түшкөн каражаттардын жана чыгашалардын жалпы суммасы мыйзамда белгиленген 10 000 000 сомдон ашпайт.

Ошол эле учурда айрым талапкерлерде майда-барат бузуулар бар, мисалы, эсеп-фактуралар жана аткарылган иштер боюнча актылар, көрсөтүлгөн кызматтар келишимдерге тиркелген эмес, келишимдердин жана аткарылган иштер, көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө актылардын датасы жана номерлери коюлган эмес, документтер хронологиялык тартипте толтурулбаган, ырааттуулугу, келип түшкөн төлөм тапшырмалары жок, ТЖМК коддору туура эмес көрсөтүлгөн.

Мындан тышкары, 1 талапкер (Сариев У.А.) укук коргоо органдары тарабынан документтерин алып коюу фактысына байланыштуу финансылык Талапкер Д.А.Ниязалиеванын жыйынтыктоочу финансылык отчетун текшерүү жөнүндө акт өзүнчө документ түрүндө дайындалган.

Жогоруда баяндалган Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматын угуп, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41, 42-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №112 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышкан талапкерлердин жыйынтыктоочу финансылык отчетторун текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматы эске алынсын (тиркелет).

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси И.Т. Гайпкуловго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 16-июну

127