15.09.2022 №229 Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиялары үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча усулдук колдонмо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиялары үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча усулдук колдонмо жөнүндө

 

Шайлоо комиссиялары тарабынан жеке маалыматтардын коопсуздугун жана коргоолушун камсыздоо, жеке маалыматтарды иштеп чыгаруу, тактоо жана сактоо принциптерин сактоо максатында, «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Жеке маалыматтарды маалымат тутумдарында иштетүү учурунда аткарылышы жеке маалыматтардын корголушун белгиленген деңгээлде камсыз кылуучу, жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылууга жана коргоого талаптарды бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 760 токтомуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 1,3,4,8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиялары үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча усулдук колдонмо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиялары үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча усулдук колдонмо төмөн турган шайлоо комиссияларына жөнөтүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору төмөн турган шайлоо комиссиялары жана аппараттын кызматкерлери үчүн окутуу иш-чараларын өткөрүү боюнча чаралар көрүлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппараты жеке маалыматтарды коргоо боюнча түшүндүрмө иштерди натыйжалуу жүргүзүү үчүн усулдук-көрмө материалдарды иштеп чыксын.

5. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2022-жылдын 15-сентябры

№ 229