23.11.2021 №1297 № 20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата Ж.Т. Музуратбековдун арызы жѳнүндѳ

№ 20 Манас шайлоо округу боюнча
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата Ж.Т. Музуратбековдун арызы жѳнүндѳ

2021-жылдын 17-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежесин жана тартибин бузгандыгы жѳнүндѳ №20 шайлоо окуругу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата №20 шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер М.Р. Назарбековдун шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ж.Т. Музуратбековдон арыз келип түшкѳн.

Арыз ээси талапкер Д.А. Джумабековдун бир тууган агасы ортопед-травматолог С.А. Джумабеков «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 4-бѳлүгүнүн талаптарын бузуу менен шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү мезгилинде кайрымдуулук иши менен алектенип жаткандыгын кѳрсѳткѳн.

Өзүнүн жүйѳсүн негиздѳѳ үчүн Ж.Т. Музуратбеков арызга «Super Kg» порталына жайгаштырылган макалага шилтемени тиркеген.

2021-жылдын 23-ноябрында Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп ѳткѳн, ага Д.А. Джумабековдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ашыркул уулу Кенжебек, Super Kg кабарчысы Г. Абдрахманова чакырылган жана алардын баяндамалары угулган.

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан «Буюрса басат, баары бекер болот» деген аталыштагы «Эки буту баспаган Амантурду Сабырбек Джумабеков кабыл алды» деген макала 2021-жылдын 13-ноябрында жарыялангандыгы аныкталды.

Мында макалага С. Джумабеков жана Амантур Амиркулов катышкан видеоматериал тиркелген.

Жыйындын жүрүшүндѳ аталган макаланын автору Г. Абдрахманова А. Амиркуловдун таржымалы жѳнүндѳ видеоматериал 2021-жылдын сентябрында тартылгандыгын, кийин С. Джумабеков «Super Kg » порталынын социалдык түйүнү аркылуу акысыз негизде операция жасоого даяр экендигин билдиргенин баяндаган.

Д. Джумабековдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан Бишкек травматология жана ортопедия илим-изилдѳѳ борборунун директору С. Джумабековдун расмий кайрылуусу берилген, анда Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн жыл сайын А.Амиркулов үчүн жасалган операция шайлоо алдындагы кампанияны ѳткѳрүүгѳ чейин жасалганы жана Бишкек травматология жана ортопедия илим-изилдѳѳ борборунун врачы катары кызматтык милдеттеринин алкагында аткарылгандыгы кѳрсѳтүлгѳн.

Борбордук шайлоо комиссиясы тараптардын жүйѳлѳрүн угуп, арызды жана берилген материалдарды карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилейт.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жубайы, талапкерлердин жана саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоо дайындалган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары жарыяланганга чейин кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө укуксуз».

Берилген матералдарды иликтѳѳдѳ Д. Джумабековдун агасы С. Джумабековдун жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымдоо менен кайрымдуулук кѳрсѳтүү аркылуу аракеттери менен «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 4-бѳлүгүнүн талаптарын бузгандыгы аныкталды.

Борбордук шайлоо комиссиясы С. Джумабеков анын жакын тууганы Д. Джумабеков Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер болуп саналарын билгендиктен улам, конституциялык Мыйзамдын талаптарын бузуудан качуу үчүн аталган видеоматериалды чыгаруудан баш тартса болмок экендигин белгилейт.

Мындан тышкары, Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле «Super kg» маалыматтык-оюн-шоок порталынын аракеттеринде шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартибин жана эрежесин бузуунун белгилери бар экендигин белгилейт.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 23-сентябрдагы №908 чечими менен «Super kg» интернет порталы 2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү мезгилинде интернет-басылма катары аккредитацияланган.

Ушуга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык мыйзамдын талаптарын бузууга жол бербѳѳ максатында «Super kg» интернет-басылмасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкердин жакын тууганынын кайрымдуулук ишин чагылдырган видеоматериалды жарыялабоого тийиш эле деп эсептейт.

Конституциялык мыйзамдын 28-беренесинин 9-бѳлүгүнѳ ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартиби сакталышын контролдойт жана жол берилген укук бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрөт. Талапкер, саясий партия ушул конституциялык Мыйзамдын 22-28-беренелеринде белгиленген талаптарды бузган учурда, тийиштүү шайлоо комиссиясы аларга укук бузуу жөнүндө жазуу жүзүндө эскертүү берүүгө укуктуу. Талапкер, саясий партия ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин бир нече жолу (эки же андан көп жолу) бузган учурда, тийиштүү шайлоо комиссиясы аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартууга укуктуу».

Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесинде тѳмѳндѳгүдѳй каралган: «Шайлоочу, байкоочу, талапкер же анын өкүлү, ишенимдүү адамы тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу 4-категориядагы айып пул салууга алып келет».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28, 44-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексине ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 41 токтому менен бекитилген шайлоо комиссиялары тарабынан бузуулар жѳнүндѳ ишти кароонун тартиби жѳнүндѳ жобону, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 693 токтому менен бекитилген «Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси боюнча жумушчу топ жѳнүндѳ» Жобону, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы №212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жѳнүндѳ» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Материалдар №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековду Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. «Super kg» интернет порталына шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартибин жана эрежесин сактабагандыгы үчүн оозеки эскертүү берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун жетекчиси К. Маматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 23-ноябры

№ 1297