БШК Э.М.Абдыкадыровдун арызы боюнча соттун чечимдерине даттанган.

15 мая 2024

№ 21 Талас округу боюнча КР ЖК депутатын шайлоону болуп ѳттү жана Б.К.Чойбековду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына шайланды деп таануу бѳлүгүндѳ БШКнын 2021-жылдын 14-декабрындагы № 832 токтомун жокко чыгаруу КР БШКга милдеттендирилсин.

БШК Э.М. Абдыкадыровдун арызы боюнча Административдик соттун 2024-жылдын 28-февралындагы чечимин жана Бишкек шаардык сотунун 2024-жылдын 9-апрелиндеги аныктамасынКР Жогорку Сотуна даттанды. 2024-жылдын 8-февралында Э.М. Абдыкадыровдун ѳкүлү БШКга төмөнкүдөй арыз менен кайрылган:

1. №21 Талас шайлоо округу боюнча талапкер Б.Чойбековго добуш берүүнүн жыйынтыктары анык эмес деп таанылсын;

2. Талапкер Б.К.Чойбеков боюнча шайлоону болуп өттү жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына шайланды деп таануу бѳлүгүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 14-декабрындагы № 832 токтому жокко чыгарылсын..

2024-жылдын 22-февралында БШКЭ.М.Абдыкадыровдун арызын карап, арыз ээсинин талаптарын канааттандыруудан баш тарткан.

БШКнын чечими менен макул болбогон Э.М. Абдыкадыров төмөнкү талаптар менен сотко кайрылган:

1. КР БШКнын 22.02.24-жылдагы чечими анык эмес деп таанылсын жана жокко чыгарылсын

2. № 21 Талас округу боюнча КР ЖК депутатын шайлоону болуп ѳттү жана Б.К.Чойбековду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына шайланды деп таануу бѳлүгүндѳ БШКнын 2021-жылдын 14-декабрындагы № 832 токтомун жокко чыгаруу КР БШКга милдеттендирилсин.

02.28.2024-жылы Административдик соттарабынан жана 09.04. 024-жылы Бишкек шаардык сотунун аныктамасы менен Э.М. Абдыкадыровдун доо арызы канааттандырылган жана чечим кабыл алган:

- КР БШКнын 2024-жылдын 22-февралындагы чечими анык эмес деп таанылсын.

- КР БШКга № 21 Талас округу боюнча КР ЖК депутатын шайлоону болуп ѳттү жана Б.К.Чойбековду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына шайланды деп таануу бѳлүгүндѳ БШКнын 2021-жылдын 14-декабрындагы № 832 токтомун жокко чыгаруу КР БШКга милдеттендирилсин.