Жарандык билим берүү: Ош жана Нарын облустарынын жаштары үчүн дебат технологиялары боюнча тренингдер

13 мая 2024

2024-жылдын 6-майынан 10-майына чейин Ош шаарында Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору (ЖББШТ) Эл аралык дебаттык билим берүү ассоциациясы (IDEA CA) менен биргеликте ОБСЕнин Бишкектеги Программалык кеңсесинин колдоосунда Ош облусунун жаштары үчүн «Дебаттар жана талкуу технологияларын өздѳштүрүү» боюнча беш күндүк тренинг окуу ѳткѳрдү.

Дебаттар – катышуучулар белгилүү бир көз карашты колдоо же жокко чыгаруу үчүн аргументтерди келтирген талкуунун бир түрү.

Программага катышуу үчүн Ош облусундагы ар бир Жарандык жана санариптик билим берүү борборунан (CDED) бирден өкүл тандалып алынган. Программанын катышуучулары дебаттар боюнча теориялык билимдерге гана ээ болбостон, талкууларды өткөрүүдө жана өз позицияларын талашууда практикалык көндүмдөрдү да алышты. Далилдерди талдоо, сын кѳз караштан ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жана угуучуларды ынандыруу ыкмаларын да өздөштүрдү. Бул көндүмдөр катышуучулардын логикалык ой жүгүртүүсү, натыйжалуу баарлашуу жана таразаланган чечимдерди кабыл алуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү үчүн маанилүү.

Дебаттар жана дебат технологиялары шайлоо процессинде маанилүү роль ойнойт. Алар саясий маселелерди талкуулоого көмөктөшөт, талапкерлердин позициясын тактап, алардын ортосундагы айырмачылыкты көрсөтөт. Дебаттар шайлоочуларга талапкерлердин сунуштарын жакшыраак түшүнүүгө жана түшүнүп тандоо жасоого жардам берет. Дебаттар коомдук турмуштун негизги проблемаларын талкуулоого түрткү болуп, коомдук пикирди калыптандырууга жардам берип, аларды демократиялык процесстин ажырагыс бөлүгүнө айландырат.

Тренингдин акыркы күнүндө катышуучулар өткөн материалды бекемдѳѳ үчүн дебаттык мелдеш өткөрүштү. Дебат технологиялары боюнча окуудан өтүшкѳн Жарандык жана санариптик билим берүү борборунун

Борбордук мамлекеттик билим берүү борборунун жаш өкүлдөрү жарандык жана санариптик окутуу борборлорунун базасында ѳз райондорунун жаштарын окушат. Аймактардагы дебат клубдары жаңы жаш лидерлердин калыптанышына салым кошот.

Жарандык позицияны калыптандыруунун алкагында «Жаштар жана шайлоолор. Келечекке жоопкерчилик» темасында БШК өкүлүнүн лекциясы, ошондой эле добуштарды эсептөөнүн ишенимдүүлүгүн жана тактыгын далилдеген шайлоо технологияларын колдонуу менен моделдик добуш берүүнү өткөрүү тренингдин практикалык бөлүгү болуп калды.

Мындай тренингдер 2024-жылдын 13-майынан 17-майына чейин Нарын облусунун жаштары үчүн Нарын шаарында өткөрүлөт.

Республикалык дебаттык мелдешке Ош жана Нарын облустарынан келген катышуучулар активдүү катышып, өздөрүнүн жетишкендиктерин көрсөтө алышары пландаштырылууда.

Аймактарда дебаттык клубдардын тармагын түзүү максатында Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору жаштар үчүн мындай дебаттык тренингдер республикабыздын башка аймактарында да өткөрүлүүсү үчүн бардык күч-аракетин жумшайт.