БШК Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктайт

05 мая 2024

Урматтуу кыргызстандыктар!

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Сиздерди Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү менен куттуктайт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясы эгемендүүлүктү жана көз карандысыздыкты бекемдеп, адам укуктарын жана эркиндиктерин эң жогорку баалуулук катары таанып, демократиялык, укуктук, светтик, унитардык, социалдык мамлекетти куруунун негиздерин түптѳп, адилеттүүлүктүн негизи болуп саналат.

Конституция элдик бийликтин жана эл бийлигинин үстөмдүгүнүн маанилүү принцибин аныктап, Кыргызстандын эли мамлекеттик бийликтин бирден-бир булагы экендигин жана өз бийлигин шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле Конституциянын жана мыйзамдардын негизинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутуму аркылуу түздөн-түз жүзөгө ашыра тургандыгын белгилеген.

Кыргыз Республикасынын негизги Мыйзамы ошондой эле демократиялык шайлоо системасынын негиздерин белгилеген, мында шайлоо эркин жана жалпы, тең жана тике шайлоо укуктарынын негизинде жашыруун добуш берүү аркылуу өткөрүлөт.

Шайлоо реформасынын алкагында кабыл алынган чаралар Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекемделген жарандардын эркин билдирүүсү үчүн шарттарды камсыз кылууга мүмкүндүк берди, бул биздин өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда маанилүү жетишкендиги болуп саналат.

БШК Конституциянын нормаларын жана жарандардын шайлоо укуктарын жүзѳгѳ ашырууну андан ары жакшыртуу үчүн бардык күч-аракетин жумшай бермекчи.

Урматтуу кыргызстандыктар!

Кыргыз Республикасынын Конституциясында жарыя кылынган жалпы улуттук баалуулуктарды жана принциптерди урматтап коргоо - биздин жалпы жарандык милдетибиз.

Сиздерге ден соолук, бакубатчылык, тынчтык, ынтымак, кубаныч жана бардык ишиңиздерге ийгилик каалайбыз!

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы