Ноокат жана Ысык-Көл шайлоо округдары боюнча КР ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасы бекитилди

03 мая 2024

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2024-жылдын 30-июнуна дайындалган №5 Ноокат жана №36 Ысык-Көл шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн сметасын бекитти.

21748,0 миң сом суммасында бекитилген чыгымдар сметасында шайлоо жѳнүндѳ мыйзамдарда каралган мамлекеттик бюджеттен каржылануучу иш-чаралар камтылган.

 

Чыгымдар сметасында төмөнкүдөй чыгашалар эсепке алынган:

- 11810,7 миң сом - шайлоону уюштурууга борборлоштурулган чыгашалар: маалымдоо, комиссияларды окутуу, байланышты камсыз кылуу, маалыматтык материалдарды жана шайлоо бюллетендерин басып чыгаруу, шайлоо жабдууларын, шайлоо документтерин жана таркатылуучу материалдарды аймактарга жеткирүү ж.б.

- 9 937,3 миң сом – округдук шайлоо комиссияларынын жана участкалык шайлоо комиссияларынын ишин камсыз кылуу үчүн.

Шайлоону камсыз кылуу үчүн 2 округда – 24 мүчө, 114 участкалык комиссияда – 1452 адам, автоматташтырылган башкаруу системасынын 58 оператору жана техникалык колдоо топторунан 31 адис тартылат.

2024-жылдын 26-апрелине карата алдын ала маалыматтар боюнча эки округда 185169 шайлоочу бар.

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-августундагы № 468-р тескемеси менен жана айкындуулукту, ачыктыкты жана отчеттуулукту камсыз кылуу максатында, Борборлоштурулган бухгалтердик эсеп» автоматташтырылган маалыматтык системасындагы эсептердин бирдиктүү планын колодонуу аркылуу №5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округу жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана тартылган жарандарды финансылык камсыз кылуу бекитилген сметага ылайк, накталай эмес формада «РСК Банк» ААК жана «Айыл Банк» ААК банк мекемелери аркылуу ишке ашырылат.

Ошондой эле Эсеп палатасынын аудиторлорунун сунуштарына ылайык, БШК бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча борборлоштурулган бухгалтерияны түзүү менен шайлоо комиссияларынын каржылык ишин башкаруу процесстерин өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүүдө.

БШКнын маалымат бөлүмү